Skocz do zawartości
  • Rejestracja

    Obecnie widzisz jedynie część działów i materiałów dostępnych na forum. Aby uzyskać pełny dostęp do sklepów i informacji o nich zarejestruj się!

    Rejestrując się uzyskujesz również dostęp do czatu na którym możesz uzyskać pomoc dotyczacą RC.

Gość zolwik na spidzie

Dopalacze na telefon.

Polecane posty

Gość zolwik na spidzie

logo.dgp.gua03.gifNielegalne, ale dostępne. Dopalacze na telefon szybciej niż pizza.                                

 

 8d984d92.jpg

 

Na drzwiach do klatki schodowej w moim bloku wisiało ogłoszenie „3 MMC na dowóz” z numerem telefonu. Sprawdziłam w internecie, co to jest, i okazało się, że to dopalacz, którym odurza się młodzież. Niedaleko mnie jest szkoła, do której chodzą moje dzieci, i boję się, że ktoś je tym poczęstuje. Ogłoszenie zerwałam, ale wkrótce pojawiło się nowe. Co mogę jeszcze zrobić? Komu powinnam to zgłosić – pyta przerażona pani Krystyna. Zgadza się – 3 MMC to inaczej metafedron i jest to dopalacz – środek psychotropowy, który działaniem przypomina kokainę lub amfetaminę. Osoba po jego zażyciu ma rozszerzone źrenice, niekiedy szczękościsk, podwyższoną temperaturę ciała i ciśnienie oraz zaburzoną pracę serca. Jest przy tym pobudzona, gadatliwa i bardziej otwarta.

 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/855735,nielegalne-ale-dostepne-dopalacze-na-telefon-szybciej-niz-pizza.html                                                                                                                                                                                                    logo.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dopalacze są ciągle dostępne. Można je kupić bez problemu.                                    

Było gło­śno o tym, że do­pa­la­cze są za­ka­za­ne, skle­py z nimi z hu­kiem za­my­ka­no, tru­ci­znę re­kwi­ro­wa­no. Po­li­cja i rząd wy­po­wie­dzia­ły im świę­tą wojnę jesz­cze w 2010 r. A jak jest na­praw­dę?! Do­pa­la­cze wciąż – baz naj­mniej­sze­go pro­ble­mu – można kupić w sieci. Sami to spraw­dzi­li­śmy!A ofia­ra­mi tru­ci­zny pa­da­ją głów­nie na­sto­lat­ko­wie.                                                                                                                                                                                                                                                                                   635514869216679528.jpg

Jak kupić te śmier­cio­no­śne tru­ci­zny? Nie ma nic prost­sze­go. Oto, jak zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy naszą pro­wo­ka­cję. Wcho­dzi­my w in­ter­ne­cie na ofi­cjal­ną stro­nę z war­szaw­ski­mi ogło­sze­nia­mi. Wy­bie­ra­my jeden z 892 anon­sów, w któ­rym do­pa­lacz nosi po­zor­nie nie­win­ną, nic nie­mó­wią­cą nazwę „3mmc”. Co się pod nią kryje?Me­ta­fe­dron, który za­stą­pił za­ka­za­ny w 2010 r. śmier­tel­ny me­fe­dron. Jest w gru­pie tzw. po­bu­dza­ją­cych party pills, w for­mie ta­ble­tek lub prosz­ku. – Po za­ży­ciu za­czy­na się od za­bu­rze­nia wzro­ku, po czym na­stę­pu­je po­tęż­na dawka eu­fo­rii i po­bu­dze­nia – mówią osoby, które miały do czy­nie­nia z 3mmc. A jak się ta przy­go­da skoń­czy – nigdy nie wia­do­mo.
Bez­czel­ność di­le­rów roz­zu­chwa­lo­nych przez kom­plet­ną bez­kar­ność jest tak wiel­ka, że do­pa­la­cze można za­mó­wić z do­wo­zem do domu! Albo ode­brać je pod umó­wio­nym ad­re­sem. Wy­bie­ram tę drugą opcję. Dzwo­nię pod po­da­ny numer ko­mór­ki i za­ma­wiam jedną dział­kę. Za 60 zł.

Jadę na war­szaw­skie blo­ko­wi­sko Go­cław i cze­kam przed małym osie­dlo­wym skle­pi­kiem. Cze­kam kwa­drans, może trosz­kę dłu­żej. Pod­jeż­dża skoda, z któ­rej wy­sia­da do­brze zbu­do­wa­ny męż­czy­zna. Kręci się wokół auta, z kimś roz­ma­wia przez te­le­fon.

Przy­glą­da mi się i też czeka, spraw­dza­jąc, czy to nie pu­łap­ka. Do­pie­ro po chwi­li ze skle­pu – gdy już di­le­rzy mają pew­ność, że nie wpad­ną – wy­cho­dzi drugi męż­czy­zna i każe mi przejść za sklep. Bez słowa wrę­cza mi to­re­becz­kę z bia­łym prosz­kiem. Od­cho­dzę, a oni przez cały czas mnie ob­ser­wu­ją.  Ile ta­kich trans­ak­cji od­by­wa się jed­ne­go dnia? Nikt tego nie wie. Kupić do­pa­la­cze może każdy! Z na­szej pro­wo­ka­cji widać, jak prawo jest bez­sil­ne. Czas wy­po­wie­dzieć im praw­dzi­wą wojnę.                                                                                                                                                       http://www.fakt.pl/wydarzenia/dopalacze-sa-ciagle-dostepne-mozna-je-kupic-bez-problemu,artykuly,502876.html

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po prostu głowa mała kto to pisze takie arty ... Jeśli widzę w jednym arcie słowa 3MMC i TRUCIZNA, MEFEDRON I ŚMIERTELNY to mi słabo. FAKT powinien zmienić bajkopisarzy na co najmniej pisarzy po gimnazju. Wstyd na cały świat za tą pojebaną gazetę i jej pierdoloty....

 

Później jedna matka z drugą zobaczy syna śpiącego na łóżku i rozsypany cukier przy kubku, bo pijany nie trafił do herbaty i zawiadomi pogotowie, bo syn na pewno umiera bo 'połknął śmierć' Że nu a ...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

                            Celowo rozkręcają atmosferę media, bo temat Ukrainy i Rosji już się zużył. Poza tym rządzący mają zyskać na wprowadzeniu wiadomej ustawy. Według specjalistów od wizerunku publicznego zapewne dobrze jest, jeśli większość społeczeństwa odbierze wprowadzenie nowego prawa za sukces rządu Kopacz. Sukces będzie tym większy, im publiczność (społeczeństwo) będzie miało jeszcze bardziej negatywne nastawienie do dopalaczy. Strategia: widzą problem i jest wielki - tym dla nas lepiej, bo wprowadziliśmy nowe prawo i walczymy o zdrowie "naszych dzieci". Obłuda i kłamstwo.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

znow kazdy bedzie latac i krzyciec ze to zlo ze smierc babcie zaczna sie wypowiadac " No wie pani wnuczek koleżanki mojej kochanej Halinki z 4 pietra to umarł przez to " 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

×