Jump to content

Welcome to Dopalamy.com!

You are currently viewing the forum as a guest, you do not have access to the full forum manual and a lot of material that can only be viewed by the registered new forum. Create an account and use a powerful knowledge source! By registering an account, you have a no-logs policy. We do not store private user data.

See what you gain by staying on our forum:

  • The ability to send private messages to other users
  • Participate in the full RC chat news
  • Access to partner subforum, contests, free samples

Don't wait, Sign Up today!


Dr Dracen

Policja - tablice rejestracyjne nieoznakowanych radiowozów

Recommended Posts

Nieoznakowane radiowozy policyjne, artykuł ma charakter informacyjny.
 
Uprzejmie informuę że:
 

LU­BU­SKIE:

 

Go­rzów

• FG36356 srebr­ny ford mon­deo

• FG19815 błę­kit­ny ford mon­deo

• FG35823 gra­fi­to­wy ford mon­deo

• FG19848 błę­kit­ny ford mon­deo

• FG88506 zie­lo­ny ford mon­deo

• FG39905 sta­lo­wy ford mon­deo

• FG33007 nie­bie­skie mon­deo

• FG1451 mo­to­cykl BMW z wi­de­ore­je­stra­to­rem

• FG19750 złoty ford mon­deo

• FG19810 błę­kit­ny ford mon­deo

• FG19775 błę­kit­ny ford mon­deo

• FG39813 bor­do­wy ford mon­deo

• FG88206 gra­na­to­wy ford mon­deo

• FG40891 zie­lo­ny ford mon­deo

• FG34122 gra­fi­to­wy ford mon­deo

 

Świe­bo­dzin

• FSW­T012 zie­lo­ny ford mon­deo

• FG88550 czar­ny ford mon­deo

• FG19201 zie­lo­ny ford mon­deo

• FZ77207 czar­ny ford mon­deo kombi

 

Żagań

• FZG01MA czar­ny ford mon­deo

• FZ19118 błę­kit­na skoda fabia

• FZG01MA ciem­no­sza­ry ford mon­deo

• FZ19171 ja­sno­srebr­ny fiat stilo

 

Żary

• FG37292 srebr­ny ford mon­deo

• FG36384 srebr­ny ford mon­deo

• FZA­4X78 ce­gla­sty ford mon­deo

• FZA­6E­47 srebr­ny ford mon­deo

 

Nowa Sól

• FNW88HS czar­ne mon­deo

• FNW07HS czar­ne mon­deo

• FNW19135 czar­na astra

• FNW02HS zie­lo­na skoda octa­via

 

Zie­lo­na Góra

• FZ19155 śliw­ko­wy ford mon­deo

• FG20153 srebr­ny ford mon­deo

• FZI­07249 złoty ford mon­deo

 

Gubin

• FKR047HR złota kia ceed

• nie­bie­ski opel astra sedan

 

Kro­sno Od­rzań­skie

• FG20340 srebr­ny ford mon­deo

• FKR25HR błę­kit­na kia ceed

 

Wscho­wa

• FG36356 srebr­ny ford mon­deo

 

Skwie­rzy­na

• PMI­05CL srebr­ny fiat du­ca­to

 

Słu­bi­ce

• FG20090 srebr­ny ford mon­deo

 

Drez­den­ko

• FSD44GJ gra­fi­to­wy ford mon­deo

 

 

ZA­CHOD­NIO­PO­MOR­SKIE

 

Szcze­cin

• ZMY­98GE szara kia ceed

• ZKL62WY srebr­ny opel vec­tra

• ZS8395J czar­ny opel vec­tra

• ZGL74FG zie­lo­ny ford mon­deo

• ZS55133 zie­lo­ny ford mon­deo

• ZSD­F843 gra­na­to­wy ford focus

• ZS21515 zie­lo­ny ford mon­deo

• ZK10047 srebr­ny fiat stilo

• ZS70724 gra­na­to­wa skoda octa­via

• ZS7878N czar­na skoda octa­via

• ZS8230J srebr­na kia

• ZS52483 błę­kit­ny opel vec­tra

• ZS21420 gra­na­to­wy ford mon­deo

• ZBI­W845 srebr­ny ci­tro­en

• ZST04TW czar­ny ford mon­deo

• ZMY­98GE gra­fi­to­wa kia ceed

• ZS6347N srebr­ny opel vec­tra

• ZS74261 srebr­na kia ceed

• ZSWU­387 srebr­ny opel vec­tra

 

Bia­ło­gard

• ZBI­X005 biały opel astra

• ZS76431 gra­na­to­wy ford focus

• ZBI­W767 gra­na­to­wy fiat bravo

• ZBI­N339 ciem­no­zie­lo­na kia ceed

• ZS0632N czar­na skoda su­perb

• ZMY­98GE kia ceed

 

Star­gard Szcze­ciń­ski

• ZSTV170 srebr­ny opel vec­tra

• ZSTJ019 błę­kit­ny ford focus

• ZS7834J czar­ny opel vec­tra

• ZSTJ045 srebr­ny ford fu­sion

• ZST14MV czar­na kia ceed

• ZST45MT zie­lo­na kia ceed

• ZS21846 gra­na­to­wy fiat barwo

• ZST67MR po­pie­la­ty fiat du­ca­to

 

Ko­sza­lin

• ZKA­S927 srebr­ny ford focus

• ZBI­00349 srebr­ne re­nault me­ga­ne

• ZDR16CE srebr­ny ford mon­deo

• ZBI­01842 srebr­ny opel vec­tra

• ZK26371 zie­lo­ny ford mon­deo

 

Py­rzy­ce

• ZPY­V128 czar­na kia

• ZPY­V206 ciem­no­zie­lo­na kia

• ZSL17CT srebr­ny opel vec­tra

 

Ko­ło­brzeg

• ZPL09720 gra­fi­to­wy ford focus

• ZPL05656 bor­do­wa kia ceed

 

Po­wiat Wa­łec­ki

• ZLO­N529 srebr­ny opel vec­tra

• ZSDL416 gra­fi­to­wy fiat bravo

 

 

Po­wiat Świ­dwiń­ski

• ZMY­98GE brą­zo­wa kia

• ZBI­N232 gra­na­to­wy ford focus

 

Świ­no­uj­ście

• ZSWU­219 kia

• ZSWU­018 gra­fi­to­wy fiat stilo

 

Draw­sko

• ZMY­98GE gra­fi­to­wa kia ceed

• ZSDL416 gra­ftio­wy fiat bravo

 

Sław­no

• ZSL­H178 czar­na kia ceed

• ZS79256 śliw­ko­wy ford focus

 

Po­wiat: Kar­li­no

• ZK10001 zie­lo­ny ford mon­deo

• ZBI­X002 gra­na­to­wa skoda fabia

 

Gry­fi­ce

• ZGY­V987 czar­ny opel vec­tra

 

Po­wiat: Łob­zie

• Po­pie­la­ta kia ceed

 

Szcze­ci­nek

• ZSZ76FE siwa kia ceed

 

Choszcz­no

• ZBI­W845 srebr­ny ci­tro­en C5

 

Gry­fi­no

• ZS0345K ciem­no­zie­lo­na kia ceed

 

 

POD­LA­SKIE

 

Bia­ły­stok

• 7878F fio­le­to­wy mer­ce­des

• BI­17518 biały volks­wa­gen vento

• BI­21847 czar­ny opel vec­tra

• BI­7154C zie­lo­ny opel vec­tra

• BSE­C385 szary ford mon­deo

• BKLU­782 zie­lo­ny ford mon­deo

• BI­32424 śliw­ko­wy ford mon­deo

• BSKL307 złoty opel vec­tra

• BI­18347 śliw­ko­wy ford mon­deo

• BI­0395C czar­ny opel vec­tra

• BI­5741C czar­ny opel vec­tra

• BI­7237C czar­ny ford mon­deo

• BI­16267 czar­ny opel vec­tra

• BWM8A­23 czar­ne re­nu­alt me­ga­ne

• BS16587 czar­ny opel in­si­gnia

• BI­24648 opel vec­tra

• BI­7628G czar­ny opel vec­tra lub in­si­gnia

• BI­BI­2471K ciem­no­sza­ry mit­su­bi­shi lan­cer evo­lu­tion x

• WE­581CW czar­ny ford focus

• WE­592CW czar­ny ford mon­deo

 

Au­gu­stów

• BI­6381C złoty opel vec­tra

• BI­5983C czar­ny volks­wa­gen pas­sat

• BIAG­F40 srebr­ny opel vec­tra

 

 

Gra­je­wo

• BGRC­G01 czar­ny opel vec­tra

• BI­5741C czar­ny opel vec­tra

• BGR­R351 ciem­no­zie­lo­na skoda su­perb

 

Za­mbrów

• WPR10511 czar­ny seat exeo

• BZU­M861 srebr­ny opel vec­tra

• BS 16517 srebr­ny opel vec­tra

 

Bielsk Pod­la­ski

• srebr­ny opel vec­tra sedan

• BBI­51LX szary opel vec­tra

 

Su­wał­ki

• BS23527 czar­ny opel vec­tra

 

So­kół­ka

• BI­24143 złoty opel vec­tra

 

Kolno

• BIA­P547 czar­ny opel vec­tra

 

Łomża

• BL19495 czar­ny opel vec­tra

 

Sie­mia­ty­cze

• BI­7014C gra­na­to­wy fiat bravo

 

WIEL­KO­POL­SKIE

 

Po­znań

• PO­057JV srebr­na skoda su­perb

• PZ2256K opel astra

• PO­57993 wi­śnio­we da­ewoo le­gan­za

• PO­368AE srebr­ny volks­wa­gen pas­sat

• PO­58024 srebr­ny volks­wa­gen pas­sat

• PO­663AA czar­na skoda octa­via

• PO­52520 żółty fiat du­ca­to

• PO­369AE srebr­ny volks­wa­gen pas­sat

• PO­368AE srebr­ny volks­wa­gen pas­sat

• PO­8932X gra­na­to­wy fiat stilo

• PO­8123X nie­bie­ska skoda octa­via

• PO­57955 czar­ny nis­san

• PO­659AA czar­na skoda octa­via

• PO­57951 srebr­ny volks­wa­gen pas­sat mo­tion

• PO­366AE pia­sko­wy opel in­si­gnia

• PO­9074X gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat mo­tion

• PO­7083X nie­bie­ska skoda octa­via

• PO­8172X srebr­na kia ceed

• PO­58011 srebr­na skoda octa­via

• PO­3582R srebr­na skoda octa­via

• PO­127AA złota kia ceed

• PO­363AE czar­na skoda su­perb

• PO­812KL czar­ny opel vec­tra kombi

• PZ3562R czar­ny nis­san ma­xi­ma

• PSE­05FX czar­ny opel

• PO­661AA gra­fi­to­wy fiat bravo

• PO­52569 biały fiat stilo

• WE­577CW srebr­ny ford mon­deo

• WE­581CW gra­na­to­wy ford focus

• PO­57972 biała skoda fabia sedan

• PO­52333 zie­lo­na skoda fabia sedan

• PO­588KC mer­ce­des vito ciem­no­gra­na­to­wy

 

Po­wiat: Czarn­kow­sko-Trzcia­nec­ki

• PO­432AG czar­na skoda

• PCTJ999 nie­bie­ski fiat albea

• PCTJ997 biały fiat stilo

• PCTJ996 czer­wo­ny fiat stilo

• PCTJ998 nie­bie­ski fiat stilo

• PO­58023 zie­lo­ne da­ewoo le­gan­za

• PO­432AG czar­na skoda octa­via

• PO­432AG skoda octa­via

• PCT16591 da­we­oo le­gan­za

• PCT16555 czar­ny opel vec­tra

• PCT11067 srebr­ny opel vec­tra

 

Piła

• PP49539 czar­na skoda octa­via

• PO­57970 gra­na­to­wy fiat mon­deo

• PP49617 szary fiat bravo

 

Sza­mo­tu­ły

• PSZ­K997 fiat stilo biały

• PSZ­K999 fiat stilo czer­wo­ny

• PSZG124 gra­na­to­wy opel vec­tra

• PO­901AF srebr­na kia ceed

• srebr­ny volks­wa­gen pas­sat

• złoty opel in­si­gnia

• PO­360AE volvo s60

 

Ra­wicz

• PRA­89TC srebr­na skoda su­perb

• PRA­07WA fiat brava

• PRA­05WA fiat brava

 

Ostrów Wlkp.

• PO­SV880 srebr­na skoda octa­via

• PO­369AE volks­wa­gen pas­sat

 

Po­wiat: Śrem

• PSE­04FX czar­na kia ceed

• PO­663AA czar­na skoda octa­via

 

Nowy To­myśl

• PNT92LY brą­zo­wy fiat bravo

• PO­126AA szary fiat bravo

 

Ka­lisz

• PK07018 zie­lo­ny ford mon­deo

• PK41528 nie­bie­ska skoda octa­via

 

Gnie­zno

• PZ1401E nie­bie­ska skoda octa­via

• PO­363AE czar­na skoda su­perb

 

Konin

• PK07040 zie­lo­ny ford mon­deo

• PN30279 czar­na skoda octa­via

 

Go­styń

• PGS12HS czar­ny ford mon­deo

• PRA­89TC srebr­na skoda su­perb

 

Lesz­no

• PL28511 czar­na skoda octa­via

• PL28514 srebr­ny volks­wa­gen pas­sat

 

Wą­gro­wiec

• PWA­H009 szara kia ceed

 

Cho­dzież

• PO­902AF nie­bie­ska kia ceed

 

Turek

• PTU­08MA nie­bie­ska kia ceed hatch­back 5d

• PO­014JV fiat brava

 

 

Luboń

• PZ1307F srebr­ny peu­ge­ot

 

Po­wiat: Słup­ca

• PO­660AA nie­bie­ska skoda octa­via

 

Ostrze­szów

• PO­T10CY zie­lo­ny opel vec­tra

 

Ko­ścian

• PKS­G007 nie­bie­ski fiat albea

 

KU­JAW­SKO-PO­MOR­SKIE

 

Byd­goszcz

• CB63017 pia­sko­wy fiat bravo

• CB70020 peu­ge­ot

• CW17047 złoty opel vec­tra

• CB67010 oliw­ko­wy volks­wa­gen pas­sat

• CB2513L gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat

• CB61011 srebr­ny volks­wa­gen vento

• CB0278S sza­ro­nie­bie­ska skoda octa­via

• CB6003P fiat doblo

• CB68002 gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat

• CB4845E sza­ro­nie­bie­ska skoda octa­via

• CB69005 szary volks­wa­gen pas­sat

• CB66009 re­nault me­ga­ne kombi

• CB68008 biały opel vec­tra

• CB63001 złoty fiat bravo

• CB69020 pia­sko­wy fiat bravo

• CB68017 czar­ny opel in­si­gnia

• WE­584CW srebr­ny ford focus

• WE­576CW czar­ny ford mon­deo

• WE­216EC żółty peu­ge­ot part­ner

 

Ino­wro­cław

• CI­N32AR srebr­ny peu­ge­ot 307

• CI­N99AN srebr­ny nis­san

• CI­N10AP srebr­ny opel astra

• CI­N31AR biały nis­san al­me­ra (czar­ne tylne szyby)

• CI­N66AV srebr­ny fiat bravo

• CI­N66AX ciem­no­sza­ra kia

• CB1573M czar­na skoda su­perb

• CI­N02AS srebr­ny opel vec­tra

 

Wło­cła­wek

• CWA­K009 opel vec­tra

• CW17016 błę­kit­ny opel vec­tra

• CW00473 biały opel astra II sedan

• CW06662 fiat brava błę­kit­ny

• CW17028 kia ceed ciem­no­gra­na­to­wa

• CW00353 re­nault tha­lia srebr­na

• CW17021 czer­wo­ny opel vi­va­ro

 

Toruń

• CT9919A gra­na­to­wy fiat doblo

• CT23615 czar­ny opel vec­tra

• CB68001 gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat

• CB69007 czar­ny volks­wa­gen pas­sat

• CT23593 szare re­nault la­gu­na

 

Po­wiat: Go­lub-Do­brzyń

• CGDL006 gra­na­to­wa skoda octa­via

• CGDL007 re­nault clio

• CGDL003 kia ceed

 

Świe­cie

• CSWH960 szary volks­wa­gen pas­sat

• CSWH949 gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat

• CB76010 be­żo­wy volks­wa­gen pas­sat

• CB68002 gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat

 

Brod­ni­ca

• CBR­M512 fiat bravo

 

 

Nakło nad No­te­cią

• CNA­T009 czar­ny opel vec­tra

• CNA­95SU fiat doblo

• CNA­T011 sza­ro­brą­zo­wy fiat bravo

 

Po­wiat: Tu­cho­la

• CTU­N006 srebr­na kia ceed

• CTU­N005 opel vi­va­ro

 

Po­wiat: Żnin

• CZN­N006 gra­na­to­wy opel vec­tra

• CNA­T006 gra­na­to­wy opel vec­tra

 

Gru­dziądz

• CG09022 czar­ny opel vec­tra

 

Po­wiat: Lip­now­ski

• CSE­J009 czar­ny opel vec­tra

• CZN­N007 czar­ny opel vec­tra

 

jezeli pominalem Wasze miasto piszczcie je w komentarzu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sry ze post pod postem prosze wczesniejszy usunac tu daje na slask :

 

Będzin

SB 13928, Opel Vectra, czarny
SBE 28WK, Opel Vectra, wiśniowy
SBE 40WK, Fiat Panda, niebieski
SBE 68WK, Skoda Octavia, granatowa
SBE Y731, Opel Insignia, czarny (zdjęcie)
ST 08951, Opel Vectra, grafitowy

Bielsko Biała

SB 13928, Opel Vectra, czarny
SB 5286F, Opel Vectra, błękitny (zdjęcie)
SB 8517E, Opel Insignia, czarny
SCI R802, Opel Vectra, grafitowy
SJZ J689, Opel Vectra, grafitowy
SK 31342, Opel Vectra, srebrny
ST 08543, Opel Vectra, srebrny

Bytom

SY 75205, Kia, czarna

Chorzów

SH 45050, Kia Cee'd, zielona

Cieszyn

SCI R802, Opel Vectra 
SK 98312, Opel Vectra, czarny

Częstochowa

GCZ 21KA, Kia Cee'd
GCZ 37AC, Skoda Octavia 
GCZ 49NE, Opel Vivaro
GCZ 59LC, Kia Cee'd
GD 29491, Opel Astra 
GD 41379, Ford Mondeo 
GD 96151, Opel Agila
SC 73801, Skoda Octavia, grafitowa
SC 73817, Opel Vectra, srebrny
SC 73827, Opel Vectra, kremowy
SCZ 02YK, Opel Vectra, granatowy
SD 56711, Skoda Superb, czarna (zdjęcie)
SKL Y048, Opel Vectra, czarny (zdjęcie)
SY 71613, Opel Vectra, granatowy

Dąbrowa Górnicza

SD 05904, Opel Vectra, granatowy

Gliwice

SB 4798C, Opel Vectra, granatowy
SD 56711, Skoda Superb, czarna (zdjęcie)
SG 43092, Opel Vectra, wiśniowy
SK 125AU, Opel Insignia, czarny
SK 418AV, Opel Insignia, grafitowy (zdjęcie)
SRC 84US, Opel Vectra, granatowy
SY 71613, Opel Vectra, granatowy

Jaworzno

SJ 04075, Ford Mondeo, czarny

Katowice

SC 73801, Skoda Octavia, czarna
SC 73817, Opel Vectra, srebrny
SCI R802, Opel Vectra, czarny
SK 0653X, Citroen Jumpy, srebrny (zdjęcie)
SK 12796, Volkswagen Bora, srebrny
SK 1979C, Opel Vectra, czerwony
SK 27547, Opel Vectra, czarny 
SK 30272, Opel Vectra, granatowy (zdjęcie)
SK 30372, Skoda Octavia, granatowa
SK 30430, Opel Vectra, srebrny
SK 31328, Opel Vectra, grafitowy
SK 31340, Opel Vectra, srebrny
SK 5071L, Opel Astra, czarny
SK 6551L, Opel Vectra, grafitowy
SK 6552L, Opel Vectra, grafitowy
SK 6553L, Opel Vectra, grafitowy
SK 7152L, Opel Vectra, złoty 
SK 8371L, Opel Vectra, wiśniowy 
SK 8378L, Opel Vectra, srebrny
SK 85676, Skoda Octavia, zielona (zdjęcie)
SL 39501, Opel Vectra, czerwony (zdjęcia)
ST 09851, Opel Vectra, granatowy
WE 480EL, Opel Insignia, czarny (zdjęcie)
WE 578CW, Ford Mondeo, czarny (zdjęcie)
WE 585CW, Ford Focus, czarny (zdjęcie)

Kłobuck

SCZ SM03, Opel Vectra, grafitowy

Mikołów

SK 27560, Skoda Octavia, czarna
SK 9480R, Renault Traffic, srebrny
SK 98312, Opel Vectra, czarny
SMI 7W16, Opel Vectra, czarny
SMI K506, Opel Astra, srebrny
SMI K530, Skoda Octavia, czarna
SMI K536, Chevrolet Aveo, czarny

Mysłowice

SM 03619, Opel, srebrny

Piekary Śląskie

SPI 75HF, Opel Astra

Racibórz

SK 30272, Opel Vectra, granatowy (zdjęcie)
SK 8371L, Opel Vectra, bordowy
SRC H475, Kia Cee'd, srebrna

Ruda Śląska

SL 28548, Ford Focus kombi
SL 39501, Opel Vectra, bordowy
SL 39525, Opel Vectra, czarny

Rybnik

SR 08163, Opel Vectra, czarny
SR 32144, Opel Zafira, srebrny

Sosnowiec

SO 12007, Skoda Octavia, biała
SO 1208A, Kia Cee'd, srebrna
SO 13011, Opel Vectra, czarny (zdjęcie)
SO 13017, Kia Cee'd, czarna
SO 13019, Kia Cee'd, beżowa 
SO 13091, Opel Vectra, czarna

Tarnowskie Góry

SC 73817, Opel Vectra, srebrny (zdjęcie)
STA 4H61, Opel Vectra, czarny
STA EH62, Opel Insignia, czarny
STA Y849, Opel Vectra, czarny

Wodzisław Śląski

SWD 38WJ, Ford Mondeo, srebrny

Zawiercie

SKL Y048, Opel Vectra, czarny (zdjęcie)
SKL Y158, Opel Vectra, czarny
SZA 16SE, Kia Cee'd, błękitna

Żory

SZO H007, FSO Polonez, bordowy
SZO H019, Opel Astra
SZO H023, Skoda Octavia, srebrna
SZO H192, Chevrolet
SZO H225, Skoda Octavia
SZO H335, Skoda Octavia
SZO 03KU, Fiat Brava

Żywiec

SZY 10A1, Fiat Bravo, srebrny

Share this post


Link to post
Share on other sites

KSP Warszawa

Nieoznakowane pojazdy wyposażone w videorejestrator:

- beżowa Skoda Octavia, nr rej. WND Y003 - kamera przód i tył (zdj.)

- błękitny VW Passat B6, nr rej. WZ 20846 (wcześniej WPR 98GP) - kamera przód i tył (zdj.)

- brązowy Opel Insignia, nr rej. WGM HW32 - kamera przód i tył (zdj.)

- czarny VW Passat B6, nr rej. WU 56149 - kamera przód i tył (zdj.)

- czarny Opel Insignia, nr rej. WM 82851 - kamera przód i tył (zdj.)

- grafitowy Ford Mondeo II, nr rej. WW 5283V

- grafitowy Ford Mondeo II, nr rej. WW 7428A (zdj.)

- grafitowy VW Passat B6, nr rej. WND Y006 - kamera przód i tył

- granatowy Opel Insignia, nr rej. WPI 14LF - kamera przód i tył

- piaskowy Opel Vectra C, nr rej. WI 90754 (zdj.)

- wiśniowy Opel Vectra C, nr rej. WK 02534 (zdj.)

- zielony Opel Vectra C, nr rej. WWL CL46 (zdj.)

Oznakowane pojazdy wyposażone w videorejestrator:

- Alfa Romeo 159, nr rej. HPZ B536 - nr boczny Z650 - kamera przód i tył (zdj.)

- Alfa Romeo 159, nr rej. HPZ B537 - nr boczny Z651 - kamera przód i tył (zdj.)

- Alfa Romeo 159, nr rej. HPZ B538 - nr boczny Z652 - kamera przód i tył (zdj.)

- Ford Focus Combi, nr rej. HPZ A715 - nr boczny ZZ083

- Ford Focus Combi, nr rej. HPZ A738 - nr boczny ZZxxx

- Skoda Superb III, nr rej. HPZ B707 - nr boczny ZZ077 (zdj.)

- Skoda Octavia, nr rej. HPZ A919 - nr boczny ZZ259

Nieoznakowane motocykle wyposażone w videorejestrator:

- czarna Yamaha FJR 1300 A, nr rej. xx xxxx (zdj.)

- niebieski BMW K 120 GT, nr rej. WL 0436

Mazowiecki Inspektorat Transportu Drogowego - Oddział Warszawa

Nieoznakowane pojazdy wyposażone w videorejestrator:

- biały Peugeot Boxer II, nr rej. WI 3476K - kamera przód i tył (zdj.)

- czarny Opel Insignia, nr rej. WE 484EL - kamera przód i tył

- zielona Skoda Octavia, nr rej. BI 44638 - kamera przód i tył

Nieoznakowane pojazdy wyposażone w fotoradar AD9 C (pasmo Ka - 34,00GHz):

- czarny Ford Focus Combi III, nr rej. WE 595CW (zdj.)

- granatowy Ford Mondeo III, nr rej. WE 575CW

- żółty Peugeot Partner II, nr rej. WE 215EC (zdj.)

Straż Miejska Warszawa

Oznakowany pojazd wyposażony w fotoradar AD9 C (pasmo Ka - 34,00GHz):

- biały Peugeot Partner, nr rej. WI 7681C

- biały Peugeot Partner, nr rej. WI 7652C

Spółka Tramwaje Warszawskie

Oznakowany pojazd wyposażony w fotoradar AD9 C (pasmo Ka - 34,00GHz):

- biała Skoda Fabia, nr rej. WY 78212

 

MA­ZO­WIEC­KIE

War­sza­wa 

• WF3297A be­żo­wy fiat brava 

• WI­90013 opel astra 

• WW832Y bor­do­wy peu­ge­ot 

• BI­1888E srebr­ne bmw 

• WU­56323 biały volks­wa­gen vento 

• WO­03866 gra­na­to­wa opel vec­tra 

• WU­18469 biały mer­ce­des 

• WL0436 nie­bie­ski mo­to­cykl bmw 

• WI­0999H gra­na­to­wa skoda octa­via 

• WL69738 czer­wo­ny opel vec­tra

• WI­90674 szary opel vec­tra 

• WW9718R czar­ne volvo 

• WW1824F gra­na­to­wy ford mon­deo 

• WI­2333F śliw­ko­wy ford mon­deo 

• WN81625 gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• WW7428A szary ford mon­deo 

• WB87451 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WL28004 czar­ny ford mon­deo

• WI­90744 srebr­ny ford mon­deo

• WI­90107 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WPR72KA srebr­na skoda octa­via 

• WL28052 srebr­ny opel vec­tra 

• WL28046 nie­bie­ski ford mon­deo 

• WI­90571 złoty opel vec­tra 

• WW5283V czar­na kia 

• WL28049 srebr­ny opel vec­tra 

• WL28045 gra­na­to­wy ford mon­deo 

• WND006Y gra­fi­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• WK1584 nie­bie­ska honda 

• WX10420 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WI­90745 złoty opel vec­tra 

• WPR98GP nie­bie­ski volks­wa­gen pas­sat 

• WD6183 nie­bie­ski bmw mo­to­cykl 

• WWLC­L46 zie­lo­ny opel vec­tra 

• WK02534 bor­do­wy opel vec­tra 

• WI­90754 pia­sko­wy opel vec­tra 

• WL0436 mo­to­cykl bmw 

• WZ80742 gra­fi­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• WW5283V czar­ny ford mon­deo 

• WNDY­006 gra­fi­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• WL28053 srebr­ny opel vec­tra 

• WT62609 peu­ge­ot 307 

• WZ20846 tur­ku­so­wy volks­wa­gen pas­sat 

• WE­575CW gra­na­to­wy ford mon­deo 

• WE­595CW czar­ny ford focus 

Płock 

• WR70979 nie­bie­ski opel vec­tra 

• WP39009 nie­bie­ska lan­cia 

• WMA­F394 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WP0064A gra­na­to­wy ford mon­deo 

• WP002AA zie­lo­ny ford mon­deo 

• WO­S1502 srebr­no-zło­ty re­nault la­gu­na 

• WS05226 gra­na­to­wy saab 

• WR05090 gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• WR05100 nie­bie­ski volks­wa­gen pas­sat 

• WPY­H031 zie­lo­ny opel vec­tra 

• WPLY­Y­75 srebr­na kia cee'd 

Radom 

• WZU­K001 ciem­no­gra­na­to­wy opel vec­tra kombi 

• WRA­45GC be­żo­we da­ewoo nu­bi­ra 

• WR4946E be­żo­wy fiat brava 

• WR70976 złoty opel vec­tra 

• WR05086 grusz­ko­we re­nault me­ga­ne

• WR70954 zie­lo­ne re­nault me­ga­ne 

• WR05029 be­żo­wy fiat bravo 

• WR05041 wi­śnio­we da­ewoo nu­bi­ra 

• WPY­H310 zie­lo­ny opel vec­tra 

• WPR10511 srebr­ny hy­un­dai i40 

Sie­dl­ce 

• WZD001E zie­lo­ne da­ewoo espe­ro 

• WS05211 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WML­F004 srebr­na skoda octa­via 

• WLSA­284 gra­na­to­wy opel vec­tra 

• WS22003 kia cee'd 

• WPY­H310 gra­na­to­wy opel vec­tra 

• WPHY­355 skoda octa­via 

• WG23128 zie­lo­ne da­ewoo espe­ro 

Ostro­łę­ka 

• WO­R0318 czer­wo­ne su­zu­ki 

• WO­SO­S04 srebr­na kia 

• WO­03308 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WO­R03011 gra­na­to­wy opel vec­tra 

• WOR­K145 błę­kit­na skoda octa­via 

Wy­szków 

• WWY­H010 wrzo­so­wy re­nault me­ga­ne 

• złota vec­tra sedan 

• gra­na­to­wa vec­tra kombi 

• WWL8VG3 zie­lo­na vec­tra 

• srebr­na vec­tra

Nowy Dwór Maz. 

• WNDY­005 błę­kit­ny volks­wa­gen pas­sat sedan b6 

• WNDY­003 złota skoda octa­via kombi 

• WGME­994 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WB87451 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WNDY­008 peu­ge­ot 

Gró­jec 

• WGR­R861 zie­lo­ny re­nault me­ga­ne 

• WPI­04LA gra­na­to­wy ford mon­deo 

• WMA­F392 czar­ny opel vec­tra 

• WGR­R860 zie­lo­ny re­nault me­ga­ne 

Ko­zie­ni­ce 

• WKZ07CM gra­na­to­wy opel vec­tra 

• WKZ92CN błę­kit­ny fiat bravo 

• WKZ32CM czer­wo­ne bravo 

• kia spor­ta­ge 

Prusz­ków 

• WPR79K2 gra­fi­to­wa skoda octa­via 

• WPR83K2 zie­lo­na skoda octa­via 

• WPR82K2 gra­fi­to­wa skoda octa­via 

• WPR0508 żółty seat leon 

Cie­cha­nów 

• WR70977 srebr­ny opel vec­tra 

• WCIE­563 czar­ne re­nault me­ga­ne 

• WCI­17FS złota skoda octa­via 

Wo­ło­min

• WWL8VG3 ciem­no-zie­lo­ny opel vec­tra 

• WWL­FT18 gra­fi­to­wy fiat gran­de punto 

Gar­wo­lin 

• WG23128 gra­na­to­wy opel vec­tra 

• WO­S1802 oliw­ko­wy re­nault la­gu­na 

• WR05090 volks­wa­gen pas­sat 

Bia­ło­brze­gi 

• WCI­02KS srebr­ny opel vec­tra 

• WR70959 gra­na­to­wy ford mon­deo 

• WBR­R301 fio­le­to­wy ford mon­deo 

Otwock 

• WO­TR209 gra­na­to­wy opel astra 

• WO­TJ307 gra­na­to­wy opel astra 

• WOTC­L49 srebr­ny ford mon­deo 

Le­gio­no­wo 

• WL28005 mie­dzia­na skoda octa­via 

• WL28011 gra­na­to­wy ford mon­deo 

• WL24537 wi­śnio­wy peu­ge­ot 

Ostrów Maz. 

• WO­03303 zie­lo­ny ford mon­deo 

• WO­R3014 zie­lo­ne mon­deo 

• WOR­L033 wi­śnio­wa kia 

Mława 

• WPY­X108 bor­do­wy opel vec­tra 

Mińsk Ma­zo­wiec­ki 

• WM 81265 fiat brava 

• WM81573 be­żo­wy fiat brava 

Wę­grów 

• WSKL609 zie­lo­ny ford mon­deo 

Go­sty­nin 

• WGS­F038 oliw­ko­wy re­nault 

• WO­S1502 srebr­ny re­nault

So­cha­czew 

• WS05226 gra­na­to­wy saab 

• WPL29SW gra­na­to­wy opel vec­tra 

So­ko­łów Pod­la­ski 

• WR4946E be­żo­wy fiat brava 

Pia­secz­no 

• WPI­04LA gra­na­to­wy ford mon­deo 

Puł­tusk 

• WR70977 srebr­ny opel vec­tra 

ŁÓDZ­KIE

Łódź 

• EZG4A­M5 szary opel in­si­gnia

• EL4795Y gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat

• EL752EW czar­ny ford mon­deo 

• EL 4795Y czar­ny volks­wa­gen pas­sat 

• EL724AA zie­lo­ny opel vec­tra 

• EL7428N gra­na­to­wa skoda

• EL1937P gra­na­to­wa skoda octa­via 

• EL71943 gra­na­to­wa skoda octa­via 

• EL5192V srebr­ny volks­wa­gen pas­sat 

• EL834AA wi­śnio­wy opel vec­tra 

• EL0806N srebr­na skoda octa­via 

• EL8364N gra­na­to­wa skoda octa­via 

• LFA­381I czar­ny volks­wa­gen vento 

• EZG­P924 czar­ny opel astra 

• EL853EU gra­na­to­wy ford mon­deo 

• EL5192V srebr­ny volks­wa­gen pas­sat 

• EL6854V srebr­ny volks­wa­gen pas­sat 

• EL8364N gra­na­to­wa skoda octa­via 

• EL435FR gra­na­to­wa skoda octa­via 

• WE­590CW srebr­ny ford mon­deo 

• WE­587CW srebr­ny ford focus 

Opocz­no 

• EL384AA bor­do­wy opel vec­tra 

• EL388AA zie­lo­ny opel vec­tra 

• EL752UE czar­ny ford mon­deo 

• EL753EW czar­ny ford mon­deo 

• EL4795Y gra­fi­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• EL834AA wi­śnio­wy opel vec­tra 

Piotr­ków Try­bu­nal­ski 

• EP06178 srebr­ny ford mon­deo 

• EP04267 czar­ny volks­wa­gen vento 

• EP06178 srebr­ny ford mon­deo 

Beł­cha­tów 

• EBE­L654 czar­na skoda su­perb 

• EBE­L321 srebr­ny opel astra 

• EBE­K123 gra­fi­to­wa skoda fabia 

• EBE­R021 bla­do-ró­żo­wa kia cee'd 

Zgierz 

• ETM­N735 śliw­ko­wy ford mon­deo 

• EZG5A­M4 opel in­si­gna 

• EZG­T025 bor­do­wy fiat bravo 

• EL386ER srebr­na KIA 

Kutno 

• EKU­P851 fiat bravo 

• EKU­N977 biały fiat se­icen­to 

• EKU­B979 srebr­ny opel vec­tra 

• EKU­P103 srebr­ny fiat du­ca­to 

Ra­dom­sko

• ERA­R358 błę­kit­ny ford focus 

• ERA­4K83 ciem­no-zie­lo­ny opel vec­tra 

Pa­bia­ni­ce 

• EPA­H551 czar­ny ford mon­deo 

• EPA­K425 gra­na­to­wy fiat bravo 

Ło­wicz 

• EL­CR153 śliw­ko­wy ford mon­deo 

• EL­C53RE szary opel in­si­gnia 

Wie­luń 

• EWI­19SF gra­fi­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• EWIU­143 czer­wo­ne re­nault tha­lia 

Zduń­ska Wola

• EZD­G839 zie­lo­ny ford mon­deo 

• ERW­F086 gra­fi­to­wy volks­wa­gen pas­sat

Przy­su­cha 

• TSK49NT czar­ny opel vec­tra 

• EP­D93CV gra­fi­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• EZG17AF zie­lo­na kia 

Skier­nie­wi­ce 

• WRA­7425 czar­ny vol­skwa­gen vento 

To­ma­szów Ma­zo­wiec­ki 

• ETM­N735 śliw­ko­wy ford mon­deo

ŚWIĘ­TO­KRZY­SKIE

Kiel­ce 

• TK9724C skoda octa­via 

• TK9843C srebr­ny opel vec­tra 

• TK87236 gra­fi­to­wy opel vec­tra 

• TK87469 gra­na­to­wy volks­wa­gen pas­sat 

• TK57124 gra­na­to­wa skoda octa­via 

• TLW­F213 fiat 

• TBU­G921 srebr­nu opel vec­tra 

• TK87124 gra­fi­to­wy opel vec­tra 

• TKI­S176 gra­na­to­wy ford mon­deo 

• TK28705 gra­na­to­wa skoda octa­via 

• TK28728 gra­na­to­wa skoda octa­via 

• TK87116 czar­ny ford mon­deo 

• TK41700 zie­lo­ny volks­wa­gen pas­sat 

• TKI­CA­76 gra­na­to­wa skoda octa­via 

• TKN17CJ gra­fi­to­wy ford mon­deo 

• TK7498C czar­ny volks­wa­gen pas­sat 

• TK8201H srebr­ny opel vec­tra 

San­do­mierz 

• TSA­K023 gra­na­to­wy opel astra 

• TSA­K019 gra­na­to­wa skoda fabia 

• TK28714 skoda octa­via 

• TK18517 czar­ny land rover 

• TSA­K027 gra­na­to­wy opel astra 

• TSA­AN61 ciem­no­zie­lo­na kia cee'd 

• TBU­16PJ jasny fiat bravo 

• TSA­77MA ciem­no­zie­lo­ne audi 80 

• TK7374C zie­lo­na Kia cee'd 

Ję­drze­jów 

• TKN17CJ gra­fi­to­wy ford mon­deo 

• TSK19CN czar­ny opel vec­tra 

• TJE­G850 gra­na­to­wy opel astra 

• TJE­G767 gra­na­to­wy opel corsa 

• TKNA­961 srebr­ne stilo 

• TBU­31FL szara kia cee'd 

Opa­tów 

• TSK67CM zie­lo­ny opel vec­tra 

• TO­P47JM zie­lo­ny opel vec­tra 

• TSA­69AM czar­na kia cee'd 

• TOP 13JG ka­wo­wy fiat bravo 

• srebr­ny fiat stilo, przy­ciem­nio­ne szyby

Skar­ży­sko Ka­mien­na

• TKN16CJ srebr­ny opel vec­tra 

• TSA­K008 czer­wo­ny opel corsa 

• TSA­K898 czer­wo­ny opel corsa 

• TSK49NT czar­ny opel vec­tra 

• TSK13CM fiat stilo 

Włosz­czo­wa 

• TBU­G921 srebr­na opel vec­tra 

• TK9790C srebr­na opel vec­tra 

• TLW FS97 zie­lo­na kia cee'd

Busko Zdrój 

• TK18618 ford mon­deo 

• TK87124 gra­fi­to­wy opel vec­tra 

• TK2314A biały opel vec­tra 

Piń­czów 

• TPIE­689 gra­na­to­wy opel astra 

• TPI­F491 gra­na­to­wy opel corsa 

• TSA­K006 fiat stilo 

Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski 

• TKN61CJ gra­fi­to­wy opel vec­tra 

• TO­S5M31 zie­lo­ny opel vec­tra 

Sta­szów 

• TK28714 gra­na­to­wa skoda octa­via 

Sta­ra­cho­wi­ce 

• TST14083 srebr­ny opel vec­tra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.youtube.com/watch?v=GYGu-5-DDvg

 

MAZOWIECKIE

Warszawa 

• WF3297A beżowy fiat brava 

• WI90013 opel astra 

• WW832Y bordowy peugeot 

• BI1888E srebrne bmw 

• WU56323 biały volkswagen vento 

• WO03866 granatowa opel vectra 

• WU18469 biały mercedes 

• WL0436 niebieski motocykl bmw 

• WI0999H granatowa skoda octavia 

• WL69738 czerwony opel vectra

• WI90674 szary opel vectra 

• WW9718R czarne volvo 

• WW1824F granatowy ford mondeo 

• WI2333F śliwkowy ford mondeo 

• WN81625 granatowy volkswagen passat 

• WW7428A szary ford mondeo 

• WB87451 zielony ford mondeo 

• WL28004 czarny ford mondeo

• WI90744 srebrny ford mondeo

• WI90107 zielony ford mondeo 

• WPR72KA srebrna skoda octavia 

• WL28052 srebrny opel vectra 

• WL28046 niebieski ford mondeo 

• WI90571 złoty opel vectra 

• WW5283V czarna kia 

• WL28049 srebrny opel vectra 

• WL28045 granatowy ford mondeo 

• WND006Y grafitowy volkswagen passat 

• WK1584 niebieska honda 

• WX10420 zielony ford mondeo 

• WI90745 złoty opel vectra 

• WPR98GP niebieski volkswagen passat 

• WD6183 niebieski bmw motocykl 

• WWLCL46 zielony opel vectra 

• WK02534 bordowy opel vectra 

• WI90754 piaskowy opel vectra 

• WL0436 motocykl bmw 

• WZ80742 grafitowy volkswagen passat 

• WW5283V czarny ford mondeo 

• WNDY006 grafitowy volkswagen passat 

• WL28053 srebrny opel vectra 

• WT62609 peugeot 307 

• WZ20846 turkusowy volkswagen passat 

• WE575CW granatowy ford mondeo 

• WE595CW czarny ford focus 

Płock 

• WR70979 niebieski opel vectra 

• WP39009 niebieska lancia 

• WMAF394 zielony ford mondeo 

• WP0064A granatowy ford mondeo 

• WP002AA zielony ford mondeo 

• WOS1502 srebrno-złoty renault laguna 

• WS05226 granatowy saab 

• WR05090 granatowy volkswagen passat 

• WR05100 niebieski volkswagen passat 

• WPYH031 zielony opel vectra 

• WPLYY75 srebrna kia cee'd 

Radom 

• WZUK001 ciemnogranatowy opel vectra kombi 

• WRA45GC beżowe daewoo nubira 

• WR4946E beżowy fiat brava 

• WR70976 złoty opel vectra 

• WR05086 gruszkowe renault megane

• WR70954 zielone renault megane 

• WR05029 beżowy fiat bravo 

• WR05041 wiśniowe daewoo nubira 

• WPYH310 zielony opel vectra 

• WPR10511 srebrny hyundai i40 

Siedlce 

• WZD001E zielone daewoo espero 

• WS05211 zielony ford mondeo 

• WMLF004 srebrna skoda octavia 

• WLSA284 granatowy opel vectra 

• WS22003 kia cee'd 

• WPYH310 granatowy opel vectra 

• WPHY355 skoda octavia 

• WG23128 zielone daewoo espero 

Ostrołęka 

• WOR0318 czerwone suzuki 

• WOSOS04 srebrna kia 

• WO03308 zielony ford mondeo 

• WOR03011 granatowy opel vectra 

• WORK145 błękitna skoda octavia 

Wyszków 

• WWYH010 wrzosowy renault megane 

• złota vectra sedan 

• granatowa vectra kombi 

• WWL8VG3 zielona vectra 

• srebrna vectra

Nowy Dwór Maz. 

• WNDY005 błękitny volkswagen passat sedan b6 

• WNDY003 złota skoda octavia kombi 

• WGME994 zielony ford mondeo 

• WB87451 zielony ford mondeo 

• WNDY008 peugeot 

Grójec 

• WGRR861 zielony renault megane 

• WPI04LA granatowy ford mondeo 

• WMAF392 czarny opel vectra 

• WGRR860 zielony renault megane 

Kozienice 

• WKZ07CM granatowy opel vectra 

• WKZ92CN błękitny fiat bravo 

• WKZ32CM czerwone bravo 

• kia sportage 

Pruszków 

• WPR79K2 grafitowa skoda octavia 

• WPR83K2 zielona skoda octavia 

• WPR82K2 grafitowa skoda octavia 

• WPR0508 żółty seat leon 

Ciechanów 

• WR70977 srebrny opel vectra 

• WCIE563 czarne renault megane 

• WCI17FS złota skoda octavia 

Wołomin

• WWL8VG3 ciemno-zielony opel vectra 

• WWLFT18 grafitowy fiat grande punto 

Garwolin 

• WG23128 granatowy opel vectra 

• WOS1802 oliwkowy renault laguna 

• WR05090 volkswagen passat 

Białobrzegi 

• WCI02KS srebrny opel vectra 

• WR70959 granatowy ford mondeo 

• WBRR301 fioletowy ford mondeo 

Otwock 

• WOTR209 granatowy opel astra 

• WOTJ307 granatowy opel astra 

• WOTCL49 srebrny ford mondeo 

Legionowo 

• WL28005 miedziana skoda octavia 

• WL28011 granatowy ford mondeo 

• WL24537 wiśniowy peugeot 

Ostrów Maz. 

• WO03303 zielony ford mondeo 

• WOR3014 zielone mondeo 

• WORL033 wiśniowa kia 

Mława 

• WPYX108 bordowy opel vectra 

Mińsk Mazowiecki 

• WM 81265 fiat brava 

• WM81573 beżowy fiat brava 

Węgrów 

• WSKL609 zielony ford mondeo 

Gostynin 

• WGSF038 oliwkowy renault 

• WOS1502 srebrny renault

Sochaczew 

• WS05226 granatowy saab 

• WPL29SW granatowy opel vectra 

Sokołów Podlaski 

• WR4946E beżowy fiat brava 

Piaseczno 

• WPI04LA granatowy ford mondeo 

Pułtusk 

• WR70977 srebrny opel vectra

MAZOWIECKIE

Warszawa 

• WF3297A beżowy fiat brava 

• WI90013 opel astra 

• WW832Y bordowy peugeot 

• BI1888E srebrne bmw 

• WU56323 biały volkswagen vento 

• WO03866 granatowa opel vectra 

• WU18469 biały mercedes 

• WL0436 niebieski motocykl bmw 

• WI0999H granatowa skoda octavia 

• WL69738 czerwony opel vectra

• WI90674 szary opel vectra 

• WW9718R czarne volvo 

• WW1824F granatowy ford mondeo 

• WI2333F śliwkowy ford mondeo 

• WN81625 granatowy volkswagen passat 

• WW7428A szary ford mondeo 

• WB87451 zielony ford mondeo 

• WL28004 czarny ford mondeo

• WI90744 srebrny ford mondeo

• WI90107 zielony ford mondeo 

• WPR72KA srebrna skoda octavia 

• WL28052 srebrny opel vectra 

• WL28046 niebieski ford mondeo 

• WI90571 złoty opel vectra 

• WW5283V czarna kia 

• WL28049 srebrny opel vectra 

• WL28045 granatowy ford mondeo 

• WND006Y grafitowy volkswagen passat 

• WK1584 niebieska honda 

• WX10420 zielony ford mondeo 

• WI90745 złoty opel vectra 

• WPR98GP niebieski volkswagen passat 

• WD6183 niebieski bmw motocykl 

• WWLCL46 zielony opel vectra 

• WK02534 bordowy opel vectra 

• WI90754 piaskowy opel vectra 

• WL0436 motocykl bmw 

• WZ80742 grafitowy volkswagen passat 

• WW5283V czarny ford mondeo 

• WNDY006 grafitowy volkswagen passat 

• WL28053 srebrny opel vectra 

• WT62609 peugeot 307 

• WZ20846 turkusowy volkswagen passat 

• WE575CW granatowy ford mondeo 

• WE595CW czarny ford focus 

Płock 

• WR70979 niebieski opel vectra 

• WP39009 niebieska lancia 

• WMAF394 zielony ford mondeo 

• WP0064A granatowy ford mondeo 

• WP002AA zielony ford mondeo 

• WOS1502 srebrno-złoty renault laguna 

• WS05226 granatowy saab 

• WR05090 granatowy volkswagen passat 

• WR05100 niebieski volkswagen passat 

• WPYH031 zielony opel vectra 

• WPLYY75 srebrna kia cee'd 

Radom 

• WZUK001 ciemnogranatowy opel vectra kombi 

• WRA45GC beżowe daewoo nubira 

• WR4946E beżowy fiat brava 

• WR70976 złoty opel vectra 

• WR05086 gruszkowe renault megane

• WR70954 zielone renault megane 

• WR05029 beżowy fiat bravo 

• WR05041 wiśniowe daewoo nubira 

• WPYH310 zielony opel vectra 

• WPR10511 srebrny hyundai i40 

Siedlce 

• WZD001E zielone daewoo espero 

• WS05211 zielony ford mondeo 

• WMLF004 srebrna skoda octavia 

• WLSA284 granatowy opel vectra 

• WS22003 kia cee'd 

• WPYH310 granatowy opel vectra 

• WPHY355 skoda octavia 

• WG23128 zielone daewoo espero 

Ostrołęka 

• WOR0318 czerwone suzuki 

• WOSOS04 srebrna kia 

• WO03308 zielony ford mondeo 

• WOR03011 granatowy opel vectra 

• WORK145 błękitna skoda octavia 

Wyszków 

• WWYH010 wrzosowy renault megane 

• złota vectra sedan 

• granatowa vectra kombi 

• WWL8VG3 zielona vectra 

• srebrna vectra

Nowy Dwór Maz. 

• WNDY005 błękitny volkswagen passat sedan b6 

• WNDY003 złota skoda octavia kombi 

• WGME994 zielony ford mondeo 

• WB87451 zielony ford mondeo 

• WNDY008 peugeot 

Grójec 

• WGRR861 zielony renault megane 

• WPI04LA granatowy ford mondeo 

• WMAF392 czarny opel vectra 

• WGRR860 zielony renault megane 

Kozienice 

• WKZ07CM granatowy opel vectra 

• WKZ92CN błękitny fiat bravo 

• WKZ32CM czerwone bravo 

• kia sportage 

Pruszków 

• WPR79K2 grafitowa skoda octavia 

• WPR83K2 zielona skoda octavia 

• WPR82K2 grafitowa skoda octavia 

• WPR0508 żółty seat leon 

Ciechanów 

• WR70977 srebrny opel vectra 

• WCIE563 czarne renault megane 

• WCI17FS złota skoda octavia 

Wołomin

• WWL8VG3 ciemno-zielony opel vectra 

• WWLFT18 grafitowy fiat grande punto 

Garwolin 

• WG23128 granatowy opel vectra 

• WOS1802 oliwkowy renault laguna 

• WR05090 volkswagen passat 

Białobrzegi 

• WCI02KS srebrny opel vectra 

• WR70959 granatowy ford mondeo 

• WBRR301 fioletowy ford mondeo 

Otwock 

• WOTR209 granatowy opel astra 

• WOTJ307 granatowy opel astra 

• WOTCL49 srebrny ford mondeo 

Legionowo 

• WL28005 miedziana skoda octavia 

• WL28011 granatowy ford mondeo 

• WL24537 wiśniowy peugeot 

Ostrów Maz. 

• WO03303 zielony ford mondeo 

• WOR3014 zielone mondeo 

• WORL033 wiśniowa kia 

Mława 

• WPYX108 bordowy opel vectra 

Mińsk Mazowiecki 

• WM 81265 fiat brava 

• WM81573 beżowy fiat brava 

Węgrów 

• WSKL609 zielony ford mondeo 

Gostynin 

• WGSF038 oliwkowy renault 

• WOS1502 srebrny renault

Sochaczew 

• WS05226 granatowy saab 

• WPL29SW granatowy opel vectra 

Sokołów Podlaski 

• WR4946E beżowy fiat brava 

Piaseczno 

• WPI04LA granatowy ford mondeo 

Pułtusk 

• WR70977 srebrny opel vectra

Share this post


Link to post
Share on other sites
Województwo Podkarpackie

 

 

Brzozów

 

RZ 0904A, Fiat Bravo, ciemny

 

Dębica

 

RK 17015, Renault Laguna, srebrne 

RZ 28015, Opel Insignia, srebrny

 

Jarosław

 

RZ 65866, Opel Vectra, czarny 

RO 00891, Volkswagen Passat, granatowy 

 

Jasło

 

RMI 37545, Opel Insignia, brązowy

RZ 65852, Renault Laguna, błękitne 

RZ 65859, Renault Laguna, złote

 

Kolbuszowa

 

RZ 65868, Opel Vectra, granatowy 

 

Krosno

 

RK 17013, Srebrna Astra III

RLS 01305, Opel Insignia, czarny

RTA 04301, Opel Vectra, czarny 

RZ 94697, Volkswagen Passat, granatowy

 

Mielec

 

RZ 65865, Opel Vectra, zielony 

 

Pilzno

 

RZ 0910A, Kia Cee'd, czarna 

 

Przemyśl

 

RP 02562, Opel Insignia, czarny 

RZ 65867, Opel Vectra, złoty 

 

Rzeszów

 

HSR K002, Toyota Carina, zielona

HSR K004, Mazda 6, bordowa

KR 5987C, Opel Vectra C, czarny

RDE RM42, Opel Insignia, grafitowy

RDE RM43, Opel Insignia, czarny

RJA Y954, Opel Vectra, złoty 

RJA Y954, Opel Vectra, zielony

RJA Y954, Opel Vectra, srebrny

RJA Y954, Opel Vectra, bordowy

RKL 96KE, Opel Vivaro, biały

RKL 98KE, Fiat Bravo, brązowy

RLE F003, Opel Astra, niebieski

RLU 12MJ, Opel Insignia, czarny 

RMI 44370, Fiat Bravo, brązowy

RP 44601, Opel Astra, srebrny 

RRS 48UG, Volkswagen Transporter, granatowy

RSS E728, Ford Mondeo, granatowy

RSR 24LU, Fiat Bravo, brązowy

RSR 35RR, Volkswagen Passat, czarny

RSR N033, Opel Vectra, złoty

RT 02203, Kia Cee'd, błękitna

RT 02203, Opel Astra, srebrny

RT 25490, Fiat Stilo, czarny

RTA 04073, Skoda Fabia, biała

RZ 0037E, Ford Mondeo, srebrny

RZ 1200C, Renault Megane, niebieskie

RZ 2305A, Fiat Bravo, czarny

RZ 28805, Opel Astra, złoty

RZ 3602A, Fiat Marea, grafitowy

RZ 3791F, Opel Vectra, srebrny

RZ 4317G, Chevrolet Cruze, czarny

RZ 44004, Opel Insignia, srebrny 

RZ 46120, Renault Laguna, bordowe

RZ 65854, Renault Laguna, srebrne 

RZ 65869, Opel Vectra, złoty

RZ 8704A, Opel Insignia, biały

RZ 93889, Mercedes Vito, granatowy 

RZE MA27, Land Rover Freelander, zielony

RZE XA51, Renault Kangoo, błękitne

RZE XA51, Fiat Bravo, brązowy

RZE XA57, Opel Astra II kombi, granatowy

RZE XA60, Volkswagen Transporter, granatowy

RZE XA62, Fiat Stilo, granatowy

RZE XA63, Renault Laguna, złote 

RZE XA64, Volkswagen Crafter, srebrny

RZE XA68, Peugeot 307, czarny

RZE XA68, Peugeot 307, niebieski

RZE XA68, Opel Vectra C, szary

RZE XA69, Kia Cee'd kombi, srebna

RZE XA70, Volkswagen Transporter, granatowy

RZE XA71, Renault Laguna, srebrne 

RZE XA71, Skoda Fabia, granatowa

RZE XA73, Renault Laguna, złote

RZE XA74, Volkswagen Transporter, granatowy

WE 214EC, Peugeot Partner GITD, żółty 

WE 574CW, Ford Mondeo, granatowy 

WE 588CW, Ford Focus, czarny

WE 593CW, Ford Mondeo, srebrne 

WE 594CW, Ford Mondeo, czarny 

 

Sanok

 

RTA 04301, Opel Vectra, czarny

RTA 04302, Opel Vectra, bordowy 

 

Stalowa Wola

 

RZ 65854, Renault Laguna, srebrne 

 

Tarnobrzeg

 

RTA 12620, Renault Megane, brązowe

RZ 28018, Land Rover, zielony

RZ 44013, Opel Astra II, złoty

RZ 65868, Opel Vectra, grafitowy 

Share this post


Link to post
Share on other sites

KWP Wrocław

Nieoznakowany pojazd wyposażony w videorejestrator:

- brązowy Opel Insignia, nr rej. DW 355KA - kamera przód i tył

- zielony Opel Vectra C, nr rej. DW 587ET (zdj.)

Oznakowany motocykl wyposażony w videorejestrator:

- BMW R 1200 RT, nr rej. HPB A920 - kamera przód i tył (zdj.)

Oznakowany pojazd wyposażony w videorejestrator:

- Alfa Romeo 159, nr rej. HPB C322 - nr boczny B028 - kamera przód i tył

- Alfa Romeo 159, nr rej. HPB C323 - nr boczny B029 - kamera przód i tył

KMP Wrocław

Nieoznakowane pojazdy wyposażone w videorejestrator:

- czarny Opel Vectra C, nr rej. DW 473ET (zdj.)

- grafitowy Opel Vectra C, nr rej. DW 0871G (wcześniej DW 037CM) (zdj.)

- granatowy Opel Insignia, nr rej. DW 181KE - kamera przód i tył (zdj.)

Oznakowany pojazd wyposażony w videorejestrator:

- Alfa Romeo 159, nr rej. HPB C320 - nr boczny B066 - kamera przód i tył (zdj.)

- Alfa Romeo 159, nr rej. HPB C321 - nr boczny B067 - kamera przód i tył

Dolnośląski Inspektorat Transportu Drogowego

Nieoznakowane pojazdy wyposażone w videorejestrator:

- ceglasty Ford Kuga, nr rej. OP 72859 - kamera przód i tył (zdj.)

- granatowy Mercedes Vito, nr rej. DW 510GX - kamera przód i tył (zdj.)

Nieoznakowane pojazdy wyposażone w fotoradar AD9 C (pasmo Ka - 34,30GHz):

- granatowy Ford Mondeo III, nr rej. WE 574CW (zdj.)

- srebrny Ford Focus Combi III, nr rej. WE 583CW (zdj.)

- żółty Peugeot Partner II, nr rej. WE 203EC

Straż Miejska Wrocław

Nieoznakowane pojazdy wyposażone w fotoradar AD9 C (pasmo Ka - 34,30GHz):

- wiśniowa Skoda Octavia Combi, nr rej. DW 077AA

- zielona Skoda Octavia Combi, nr rej. DW 485AG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dnia 19.04.2020 o 13:40, Muha napisał:

Odkopuje. Ma ktoś aktualizacje tablic na woj. mazowieckie? 

Wszystko na blachach WR, BO0, WRU 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

Tags

Dopalamy.com


dopalacze sklepy, opinie o sklepach z dopalaczami, sklepy z dopalaczami, dopalacze sklepy internetowe, dopalacze sklep internetowy, dopalacze sklep, gdzie kupić dopalacze, research chemicals, research chemicals shop, research chemicals opinions, research chemicals reviews, buy research chemicals, buy research chemicals online, kopen research chemicals, winkel research chemicals, Meningen research chemicals, beoordelingen research chemicals, kaufen research chemicals, Geschäft research chemicals, Meinungen research chemicals, Bewertungen research chemicals, comprar research chemicals, tienda research chemicals, comentarios research chemicals, opiniones research chemicals, 3-CMC, 4-CMC, 4-CEC, 3-CEC, 4-MMC, 4-EMC, 4-MEC, 3-MMC, 3-MEC, alfa-PVP, alpha-PVP, α-PVP, HEX-EN, NEH, MDPHP, HEP, NEP, MDPEP, alfa-pihp, alpha-pihp, alfa-php, alpha-php, a-PVT, pentedron,

Main

helpful links


Chatbox Clubs Calendar Ranking

Important Links

Most Important Links


News Chat unban Rank Advertisement Hall of Fame

Staff Team

List With Staff Members


×
×
  • Create New...