Jump to content

Welcome to Dopalamy.com!

You are currently viewing the forum as a guest, you do not have access to the full forum manual and a lot of material that can only be viewed by the registered new forum. Create an account and use a powerful knowledge source! By registering an account, you have a no-logs policy. We do not store private user data.

See what you gain by staying on our forum:

 • The ability to send private messages to other users
 • Participate in the full RC chat news
 • Access to partner subforum, contests, free samples

Don't wait, Sign Up today!


Król Dopalaczy

Doświadczony Forumowicz
 • Content Count

  842
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  14

Reputation Activity

 1. Like
  Król Dopalaczy reacted to NoMercy for Artykuł, Zagrożenia neuropsychiatryczne w leczniczym stosowaniu marihuany   
  Jeśli chodzi o skutki psychiczne, najpoważniejsze są te związane ze schizofrenią. Dzisiaj istnieje konsensus, ale nie jednomyślność w ustaleniu, że konopie nie są ani konieczne, ani wystarczające do pojawienia się psychozy. Według hiszpańskiego Towarzystwa Podwójnej Patologii usunięcie marihuany z powierzchni ziemi zmniejszyłoby rozpoznanie schizofrenii jedynie o 8%.
   
   
  Omawiając kwestię kompleksowego lub leczniczego uregulowania dotyczącego konopi indyjskich, głównym często słyszanym kontrapunktem, który w większości uniemożliwia rozważną debatę, jest to, że marihuana wywołuje skutki neuropsychiatryczne, które czynią z niej niebezpieczny produkt.

  Psychiatria i leki psychiatryczne
  Niezwykle niska toksyczność marihuany organicznej jest dobrze znana. Fakt, że istnieje duża gęstość CB [1] receptorów w pniu mózgu, czyli strukturze mózgowej, która reguluje podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie i funkcje układu krążenia, sprawia, że praktycznie niemożliwe, jest przedawkowanie śmiertelne konopi. Jedyne medyczne ryzyko związane z marihuaną występuje u osób z poważnymi problemami sercowo-naczyniowymi ze względu na zwiększone tętno wytwarzane przez konopie. Jednak dalsze stosowanie powoduje tolerancję na ten efekt, dzięki czemu wzrost tętna serca zanika. Możliwe ryzyko występuje więc tylko na początku leczenia i można je doskonale kontrolować pod nadzorem lekarza. Zatem przy braku ryzyka medycznego podczas używania marihuany pozostaje jedyny problem, który dotyczy ryzyka psychicznego i mózgowego.
  Choroby psychiczne są jedynym spektrum chorób w naukach medycznych, dla których nie ma wiarygodnych modeli patogenetycznych, to znaczy przyczyny tych chorób nie są znane dogłębnie, a zatem leczenie nie jest niestety bardzo skuteczne. W psychiatrii często najpierw opracowuje się lek, a następnie patologię 1. Biologiczny model choroby psychicznej rozumie ją jako zaburzenie mózgu podatne na korektę za pomocą leków. Ale dowody na to, że choroby psychiczne są chorobami mózgu i mogą być wyleczone lekami, są słabe.
  Kryzys psychiatrii nie jest nowy [2] . Na przykład farmakologiczne leczenie depresji okazuje się nie bardziej skuteczne niż placebo, ale powoduje poważne skutki uboczne, takie jak myśli samobójcze i impotencja. Pomimo tych poważnych skutków ubocznych, istnieją nawet preparaty dla dzieci, które pod postacią kolorowych tabletek czynią je bardziej atrakcyjnymi. Wiele metod leczenia schizofrenii powoduje zespoły metaboliczne, które stają się poważniejsze niż sama choroba. Temat dzieci budzi największe obawy przy regulowaniu przepisów, ale szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych 3,5 milionom dzieci i młodzieży przepisywany jest metylofenidat (amfetamina), a w Hiszpanii spożycie tego leku pomnożyło się o 20 w ciągu zaledwie 15 lat leczenia rzekomej choroby mózgu zwanej zaburzeniem deficytu uwagi (ADD)[3]. Przewlekłe stosowanie amfetamin wiąże się ze zmianami nastroju i schizofrenii. Przytaczam te przykłady wyłącznie w celu kontekstualizacji:
  Co rozumiemy przez ryzyko psychiczne i fakt, że leki (z definicji wszystkie substancje psychotropowe są lekami) zmieniają neurochemię mózgu (wszystkie psychotropy tak robią), jest wystarczającym powodem, aby nie brać ich pod uwagę w zestawie narzędzi terapeutycznych, zwłaszcza jeśli lek taki jak marihuana, oprócz tego, że ma działanie psychoaktywne, ma wyraźne i oczywiste właściwości medyczne.
  Wreszcie, zaburzenia psychiczne nie są chorobami mózgu, chociaż oczywiście zaburzenie mózgu może skutecznie powodować zaburzenia psychiczne: kontekst społeczny, w tym warunki społeczno-polityczne, środowisko, w którym osoba żyje i niezliczone inne zmienne poza mózgiem modulują warunki psychiczne jednostki. Jednoznaczne zdefiniowanie zaburzenia psychicznego jako zaburzenia mózgu jest zarówno redukcjonistyczne, jak i błędne.
   
  Neuropsychiatryczne ryzyko związane z konopiami indyjskimi
  Oczywiste jest, że konopie indyjskie, tak jak powszechnie stosowane leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i amfetaminy działają na mózg, a tym samym na zachowanie, a biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, ich neuropsychiatryczne ryzyko można do pewnego stopnia, ocenić przy użyciu metodologii naukowej. Istnieją dwa rodzaje efektów neuropsychiatrycznych: neuronalny lub neuropsychologiczny wpływ na struktury mózgu i powiązane funkcje z jednej strony oraz psychiatryczny wpływ na funkcje psychiczne, które mogą przedstawiać psychopatologię lub zaburzenia psychiczne, szczególnie zaburzenia spektrum psychotycznego, takie jak na przykład schizofrenia. Te pierwsze są heurystycznie bardziej wykonalne, więc techniki w tym zakresie są bardzo zaawansowane. W przypadku tych ostatnich jest to bardziej skomplikowane, ponieważ nozologie psychiatryczne, szczególnie odzwierciedlone w podręcznikach diagnostycznych używanych na arenie międzynarodowej (DSM-V), są wysoce wątpliwe [4].
  W celu oceny funkcji neuropsychologicznych, takich jak obrazowanie mózgu, MRI, stosuje się testy oceniające procesy poznawcze, takie jak uwaga, pamięć, zadania planowania, podejmowanie decyzji i rozpoznawanie emocji. Większość badań stwierdza, że pod wpływem marihuany dochodzi do zmiany tak zwanej pamięci roboczej, takiej jak zapamiętywanie numeru telefonu przed wybraniem lub powtórzeniem serii słów. U zwykłych użytkowników zmiana ta jest mniej wyraźna niż u użytkowników, u których rozwinęła się tolerancja (sic). Chociaż inne testy wykazały wyniki, głównie dotyczące uwagi i pamięci, które konsekwentnie twierdzą, że deficyty te są łagodne lub umiarkowane i zanikają po krótkim okresie abstynencji [5]. Implikacja tej zmiany jest oczywista podczas obsługi ciężkich maszyn, prowadzenia pojazdów lub nauki.
  Wczesne badania hipokampa wykazały nieprawidłowości w mózgu związane z procesami pamięci. Ta zmiana zbiegła się również z głównymi objawami psychiatrycznymi, szczególnie w spektrum psychotycznym w amerykańskich badaniach przeprowadzonych przed rozpoczęciem procesów legalizacyjnych w poszczególnych stanach USA, więc wyniki mogą być spowodowane marihuaną lub wtórnym stresem spowodowanym prześladowaniami prawnymi. [6] Ostatnie badania wykazały, że te wyniki dotyczą tylko regularnych użytkowników marihuany, którzy mieli również pewien rodzaj powiązanych zaburzeń psychicznych niezwiązanych z konopiami indyjskimi. [7]
  Jeśli chodzi o skutki psychiczne, najpoważniejsze są te związane ze schizofrenią. Dzisiaj istnieje konsensus, ale nie jednomyślność w ustaleniu, że konopie nie są ani konieczne, ani wystarczające do pojawienia się psychozy. Według hiszpańskiego Towarzystwa Podwójnej Patologii usunięcie marihuany z powierzchni ziemi zmniejszyłoby rozpoznanie schizofrenii jedynie o 8% [8] . Jest to równoznaczne z zmuszeniem 10 000 osób do zaprzestania używania marihuany, aby zapobiec pojedynczemu przypadkowi. Prawda jest taka, że częstość występowania schizofrenii pozostaje taka sama w krajach bez względu na ilość spożywanych konopi indyjskich i że nawet status prawny marihuany nie wpływa na liczbę diagnoz schizofrenii [9]. Pozostaje do ustalenia charakter związków między używaniem konopi indyjskich a psychozą, implikacje kliniczne tego i które strategie zdrowia publicznego byłyby najbardziej skuteczne, aby im zapobiec [10] .
   
  Implikacje dla zastosowania leczniczego
  Większość efektów neuropsychiatrycznych występuje w populacjach osób zażywających konopie indyjskie, co nie jest łatwo ekstrapolowane do celów leczniczych. Wraz ze wzrostem regulacji marihuany, wyniki w tym zakresie stają się zauważalne. Na przykład obszerne doświadczenie z Sativex (lekiem zawierającym identyczne ilości THC i CBD) pokazuje, że używanie go nie jest związane z uzależnieniem lub długoterminowymi efektami neuropsychiatrycznymi [11]. Z drugiej strony, ponieważ w wielu krajach jest coraz więcej szczegółowych przepisów dotyczących marihuany leczniczej, odpowiednie informacje o możliwych neuropsychiatrycznych skutkach leczniczego zażywania marihuany będą coraz bardziej dostępne. Obecne badania donoszą o poprawie stanu zdrowia nie tylko w odniesieniu do przewlekle chorych używających konopi indyjskich, ale także, co zaskakujące, zmniejszeniu efektów neuropsychiatrycznych. Wyjaśnieniem jest to, że zastosowaniu marihuany w celu zmniejszenia stresu związanego z każdą przewlekłą chorobą towarzyszy poprawa ogólnego samopoczucia psychologicznego i neuropsychologicznego [12].
  Podsumowując, jeśli zakłada się ryzyko związane z lekami psychotropowymi związanymi z chorobami neuropsychiatrycznymi, nie ma powodu, aby podejrzewać, że marihuana nie może być w zadowalający sposób stosowana w medycynie, a ryzyko może być kontrolowane. Na chwilę obecną, w odniesieniu do psychozy, stale publikowane są badania z krajów, w których istnieje regulacja medyczna i gdzie wysoki odsetek pacjentów się zmniejsza, a marihuana lecznicza nawet zastępuje leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i przeciwbólowe [13]. Odpowiednimi regulacjami dotyczącymi marihuany medycznej, która może powodować pewne ryzyko neuropsychiatryczne możemy je kontrolować oraz im zapobiegać pod nadzorem lekarza. Bez wątpienia zatem przynoszą wiele korzyści.
   
  Bibliografia
  1. Goztsche PC (2014): Narkotyki zabijające i przestępczość zorganizowana: How Big Pharma zepsuło system opieki zdrowotnej . Barcelona: The Books of the Lynx.
  2. Ona G i Bouso JC (2019): Czy psychedeliki mogą być leczeniem kryzysu w psychofarmakologii? Preprints, 2019010249 (doi: 10.20944 / preprints201901.0249.v1).
  3. Fernández Saiz LC (2018): Psychostymulanty dla ADHD: kompleksowa analiza leku oparta na roztropności. Ks. Doc. Esp. Neuropsiq . 38 (133): 301–330. http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v38n133/0211-5735-raen-38-133-0301.pdf
  4. G. Watts (2012): Krytycy atakują DSM-5 za nadmierną pedagogikę normalnego zachowania ludzi. BMJ. 344: E1020.
  5. Lovell ME, Akhurst J, Padgett C, Garry MI, Matthews A (2019): Wyniki poznawcze związane z długotrwałym, regularnym, rekreacyjnym używaniem konopi indyjskich u dorosłych: metaanaliza. Exp Clin Psychopharmacol . doi: 10.1037 / pha0000326; RJ Tait, Mackinnon A, H. Christensen (2011): Używanie konopi indyjskich i funkcja poznawcza: 8-letnia trajektoria w grupie młodych dorosłych. Nałóg. 106 (12): 2195–203.
  6. Bouso JC (2014): Prawne nastawienie w neuropsychologicznym badaniu uzależnienia. JM Ruiz Sánchez de León i E. Pedrero Perez (red.): Neuropsychologia uzależnienia. Madryt: Editorial Médica Panamericana, ss. 183–186.
  7. Scott JC, Slomiak ST, JD Jones, AFG Rosen, Moore TM, Gur RC (2018): Stowarzyszenie konopi indyjskich z funkcjonowaniem poznawczym u młodzieży i młodych dorosłych: przegląd systematyczny i metaanaliza. JAMA Psychiatry . 75 (6): 585–595.
  8. Szerman N (reż.) (2012): podwójna patologia i psychoza: wyzwanie w codziennej praktyce klinicznej. Madryt: Redakcja. http://www.patologiadual.es/docs/libro_pdual_psicosis. pdf .
  9. JC Bouso, a nawet lub (20XX): kontekstualizacja społecznych i zdrowotnych skutków marihuany w Hiszpanii. W: GEPCA (Study Group for Policy Cannabis) Konopie indyjskie: nowy model regulacji . Barcelona: Ediciones Bellaterra. Pp: 69–106.
  10. Macleod J (2007): Używanie konopi indyjskich i psychoza: początki i implikacje stowarzyszenia. Postępy w leczeniu psychiatrycznym , 13 (6): 400–411.
  11. Russo M, De Luca R, Torrisi M, Rifici C, Sessa E, Bramanti P, Naro A, Calabrò RS (2016): Czy powinniśmy dbać o wywołane sativex efekty neurobehawioralne? 6-miesięczne badanie kontrolne. Eur Rev Med Pharmacol Sci . Jul; 20 (14): 3127-33.
  12. Bouso JC (2019). Marihuana lecznicza. Zabronione lekarstwo terapeutyczne. Barcelona: Editorial Amat.
  José Carlos Bouso
  José Carlos Bouso jest psychologiem klinicznym i doktorem farmakologii. Jego zainteresowania obejmują psychofarmakologię i właściwości terapeutyczne entaktogenów, psychedelików i konopi indyjskich. Prowadził badania terapeutyczne z MDMA, badania farmakologiczne z kilkoma substancjami pochodzenia roślinnego i syntetycznego, a także przeprowadził badania nad długoterminowymi efektami neuropsychologicznymi takich substancji, jak konopie indyjskie, ayahuasca i kokaina. Jest autorem książki „Qué son las drogas de síntesis” [Co to są narkotyki syntetyczne?] I współautorem „La Marihuana como medicamento? Los usos médicos y terapéuticos del cannabis y los cannabinoides ”[Marihuana jako lek? Medyczne i terapeutyczne zastosowania marihuany i kanabinoidów oraz„ Ayahuasca y salud ”[Ayahuasca i zdrowie]. Jego badania zostały opublikowane w czasopismach naukowych. Obecnie jest dyrektorem projektów naukowych w Fundación ICEERS.
  Artykuł pierwotnie opublikowany w Fundacion Canna, przetłumaczony na język polski.
   
   
  WolneKonopie.org
 2. Like
  Król Dopalaczy reacted to NoMercy for Artykuł, Król dopalaczy w areszcie, ale biznes się kręci. Przesyłka dojdzie w cztery dni   
  Prokuratura wciąż próbuje zabezpieczyć majątek szefa grupy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do tej pory udało się zająć równowartość ok. 300 tys. zł. – W dużej mierze zarobione pieniądze inwestował w kryptowaluty. Zabezpieczenie takich środków jest trudne, bo wymaga użycia kodów dostępu. Do części z nich śledczym udało się dotrzeć, bo wyjawili je jego współpracownicy, ale S. ma kilka własnych wirtualnych portfeli.
   
   
  "Witaj, przy takiej ilości cena to 12 zł za gram. Przesyłka będzie u ciebie w cztery dni". To odpowiedź na zamówienie trzech kilogramów środków psychoaktywnych ze sklepu internetowego, który prowadził Jan S. Biznes króla dopalaczy wciąż działa, choć 29-latek od dwóch miesięcy jest w areszcie.

  Jan S. został zatrzymany 3 stycznia w rodzinnym Milanówku. Kilka miesięcy wcześniej wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Ukrywał się w Holandii, ale musiał wrócić, bo jego interes słabo się kręcił.
  29-latek prowadził największy w Polsce sklep z dopalaczami. Z naszego śledztwa wynika, że zaczął je sprzedawać w 2015 r. Był wtedy pod nadzorem kuratora i w okresie warunkowego zawieszenia kary za posiadanie narkotyków. Od tamtej pory systematycznie rozwijał firmę, zatrudniał kolejnych pracowników i pozyskiwał nowych klientów. Prowadzony przez niego sklep Predator-rc stał się najpopularniejszym źródłem dostępu do środków psychoaktywnych w Polsce.
  Zdaniem prokuratury tylko w 14 miesięcy przyniósł mu 17 mln zł przychodu. – W okresie największego rozkwitu codziennie wysyłaliśmy ok. 200 paczek z dopalaczami. Koszty były niewielkie. Pensje dla ludzi, wynajem mieszkań, w których przepakowywano towar, i odczynniki, które przychodziły z Chin. Janek zarabiał setki tysięcy miesięcznie. Sporo wydawał, żył jak gangster albo prezes krajowej spółki – powiedział mi jeden z jego współpracowników.
   
  Majątek w bitcoinach
  Służby zainteresowały się nim dopiero jesienią 2017 r., kiedy na rynek wprowadził nowy środek zawierający fentanyl (zabójczy syntetyk, sto razy silniejszy od morfiny). W ciągu kilku tygodni zmarło od niego pięć osób. Król dopalaczy przez dwa lata ukrywał się w Polsce, a kiedy policja zlikwidowała jego główną bazę w Warszawie, wyjechał do Holandii. Jednemu z pracowników miał proponować 100 tys. zł za zabójstwo Zbigniewa Ziobry w odwecie za zaostrzenie kar za handel dopalaczami. Do zamachu nie doszło, bo potencjalnego zabójcę zatrzymała policja.
  Jan S. po krótkim pościgu i szarpaninie został zatrzymany w pobliżu rodzinnego domu w Milanówku. Z zespolonymi kajdankami rękami i nogami oraz kaskiem na głowie przewieziono go na komendę. Policja pochwaliła się zdjęciami z zatrzymania, a prasa rozpisywała się o końcu króla dopalaczy. W prokuraturze przedstawiono mu 12 zarzutów. Sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla 29-latka. Przewieziono go do zakładu karnego w Wołowie, gdzie został zakwalifikowany jako więzień niebezpieczny. Ma jednoosobową i monitorowaną całą dobę celę.
  Prokuratura wciąż próbuje zabezpieczyć majątek szefa grupy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do tej pory udało się zająć równowartość ok. 300 tys. zł. – W dużej mierze zarobione pieniądze inwestował w kryptowaluty. Zabezpieczenie takich środków jest trudne, bo wymaga użycia kodów dostępu. Do części z nich śledczym udało się dotrzeć, bo wyjawili je jego współpracownicy, ale S. ma kilka własnych wirtualnych portfeli. Nikt poza nim nie ma do nich dostępu. Można się domyślać, że użyje ich dopiero po wyjściu z więzienia, a grozi mu maksymalnie 15 lat. Mogą być tam setki tysięcy złotych, jeśli nie miliony – słyszę od prokuratora doświadczonego w podobnych sprawach.
   
  12 zł za gram
  O tym, że służby mają problem z zabezpieczeniem mienia pochodzącego z przestępstw świadczy m.in. ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli. Według NIK w Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania majątku przestępców. „W efekcie w latach 2014-2018 udało się odzyskać tylko 3 mld zł, podczas gdy nielegalne zyski przestępców w tym okresie oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł” – piszą kontrolerzy.
  To niejedyny problem służb związanych ze sprawą Jana S. Mimo tego że 29-latek siedzi w jednoosobowej, monitorowanej celi bez dostępu do telefonu i internetu, jego sklep wciąż sprzedaje dopalacze. W odpowiedzi na zamówienie trzech kilogramów jednej z substancji psychoaktywnych dostaję wiadomość: „Witaj, przy takiej ilości cena to 12 zł za gram przy płatności bitcoinami. Zamówienie będzie u ciebie w cztery dni. Pozdrawiamy, Ekipa Predator-rc”.
  Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, w której toczy się śledztwo w sprawie Jana S., zaznacza, że śledczy wiedzą o działaniu sklepu. – Choć Jan S. został zatrzymany i przedstawiono mu zarzuty, śledztwo w tej sprawie wciąż jest w toku – mówi. I dodaje: – Skala działania sklepu jest dziś o wiele mniejsza, ale naszym celem jest jego likwidacja.
      O tym, jak Jan S. został królem dopalaczy i jak funkcjonowała jego firma, można przeczytać w dzisiejszym „Dużym Formacie”.
   
   
   
  Warszawa.Wyborcza.pl

Tags

Dopalamy.com


dopalacze sklepy, opinie o sklepach z dopalaczami, sklepy z dopalaczami, dopalacze sklepy internetowe, dopalacze sklep internetowy, dopalacze sklep, gdzie kupić dopalacze, research chemicals, research chemicals shop, research chemicals opinions, research chemicals reviews, buy research chemicals, buy research chemicals online, kopen research chemicals, winkel research chemicals, Meningen research chemicals, beoordelingen research chemicals, kaufen research chemicals, Geschäft research chemicals, Meinungen research chemicals, Bewertungen research chemicals, comprar research chemicals, tienda research chemicals, comentarios research chemicals, opiniones research chemicals, 3-CMC, 4-CMC, 4-CEC, 3-CEC, 4-MMC, 4-EMC, 4-MEC, 3-MMC, 3-MEC, alfa-PVP, alpha-PVP, α-PVP, HEX-EN, NEH, MDPHP, HEP, NEP, MDPEP, alfa-pihp, alpha-pihp, alfa-php, alpha-php, a-PVT, pentedron,

Main

helpful links


Chatbox Clubs Calendar Ranking

Important Links

Most Important Links


News Chat unban Rank Advertisement Hall of Fame

Staff Team

List With Staff Members


×
×
 • Create New...