Jump to content

Aktualności

Aktualności z całego świata!
Guest
Do SP ZOZ Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim pacjenci po tzw. dopalaczach trafiają praktycznie każdego tygodnia. W ciągu tygodnia karetka wyjeżdża z powodu dopalczy kilka razy.
Jak mówi portalowi wlkp24.info Adam Stangret, zastępca ordynatora SOR w ostrowskim szpitalu, najczęstsze objawy zatrucia takimi środkami to omdlenia, zasłabnięcia, wymioty. Często także w obrazie klinicznym dominują pobudzenie psychoruchowe, splątanie, zaburzenia świadomości.
Specjalista zwraca jednak uwagę, że używki te są jeszcze groźniejsze niż "tradycyjne" narkotyki, takie jak amfetamina czy marihuana, bo nie znamy składu chemicznego dopalaczy. Pozostaje nam w takich sytuacjach leczenie objawowe.
Pogotowie ma więcej wyjazdów na dyskoteki z powodu dopalaczy niż z powodu alkoholu, który młodzież w ostatnich czasach coraz częściej zastępuje substancjami psychoaktywnymi.
Wy też uważacie, że wymioty po alkoholu "ok", wymioty po dopalaczach wzywamy karetkę i robimy z tego problem społeczny? Zapraszam do komentowania.


wlkp24.info


MoreLSD
Artykuł pojawił się teraz na łamach portalu "sciencedaily.com" i przedstawia alternatywne podejście do tematu.
Niestety moje zdanie po jego przeczytaniu jest dość mizerne, brak szczegółów w jaki sposób zostało przeprowadzane badanie.
Naukowcy stawiają mocno na badania związane z układem nerwowym i jego reakcją na dane bodźce pobudzone poprzez podanie związków "narkotycznych".
Ciekaw jestem jak wypadłby sam alkohol albo kawa w tym samym badaniu.
Zapraszam do wyrażenia własnego zdania nt. artykułu, polecam jednak zapoznanie się z jego angielskim źródłem które zostało przeredagowane na język polski.
Cytuję:
Naukowcy potwierdzają: każda ilość marihuany jest destrukcyjna dla mózgu!

Rozmiar i kształt dwóch regionów mózgu, które są zaangażowane w odczuwanie emocji i motywacji, może się różnić u osób, które palą marihuanę co najmniej raz w tygodniu. Wyniki najnowszego badania sugerują, że takie „rekreacyjne” zażywanie narkotyku może w konsekwencji prowadzić do wcześniej niezidentyfikowanych zmian w mózgu. Badanie jest o tyle innowacyjne, że po raz pierwszy wzięły w nim udział młodzież i młodzi dorośli.
Marihuana należy do grupy naturalnych środków psychoaktywnych. Za jej działanie odurzające odpowiada głównie tetrahydrokannabinol (THC) i inne kannabinoidy. Wykorzystywane są głównie żeńskie kwiatostany i liście ze względu na większą zawartość substancji psychoaktywnych. Skutki palenia marihuany można podzielić na dwie podgrupy. Skutki fizjologiczne: zmęczenie i sen, zmniejszony popęd seksualny, choroby układu oddechowego, upośledzenie rozwoju płodu. Konsekwencje psychologiczne: obniżenie stopnia motywacji, apatia, społeczna dezintegracja, napięcie i lęk, pogorszenie pamięci i koncentracji. Narkotyk jest najczęściej stosowanym na świecie, zwłaszcza wśród młodych osób, z powodu jego dużej dostępności i stosunkowo przystępnej ceny.
Wyniki badania opublikowano w drugiej połowie kwietnia w The Journal of Neuroscience. Badanie podkreśla celowość dalszych doświadczeń mających na celu zrozumienie skutków niskiego do umiarkowanego zażywania marihuany w czasie. W poprzednich badaniach skutki działania THC obserwowano u myszy laboratoryjnych. Udowodniono, że powtarzające się narażenie na kannabinoidy powoduje zmiany strukturalne w pewnych obszarach mózgu. Niewiadomym było jednak nadal jak niskie i umiarkowane zażywanie marihuany oddziałuje na strukturę mózgu u ludzi, w szczególności nastolatków i młodych dorosłych.
Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern i Uniwersytetu Harvarda w tym celu wykorzystali rezonans magnetyczny (MRI), aby porównać mózgi osób pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, którzy zgłosili palenie marihuany przynajmniej raz w tygodniu od stosunkowo krótkiego czasu. W doświadczeniu udział wzięło 40 osób, które przez trzy miesiące zapisywali ilość i częstotliwość konsumpcji „trawki”. Chociaż testy psychiatryczne wykluczyły możliwość uzależnienia uczestników od narkotyków, dane obrazowe z rezonansu ujawniły znaczące anomalie anatomiczne. Jądro półleżące i ciało migdałowate było powiększone i zmieniało swój kształt i strukturę. Te obszary mózgu to ogniwo głównego systemu motywującego zachowanie – układu nagrody. Układ ten warunkuje również naszą skłonność do występowania natręctw i uzależnień. Zauważono również zależność, że im większe spożycie narkotyku tym większe nieprawidłowości w obszarze jądra półleżącego i ciała migdałowatego.
„Badanie to sugeruje, że nawet sporadyczne i rekreacyjne palenie marihuany może powodować groźne zmiany w anatomii mózgu. Wyniki te są bardzo cenne, ponieważ wcześniejsze prace koncentrowały się przede wszystkim na mózgu wieloletnich, nałogowych palaczy (...) Nasze doświadczenie rzuca poważne wyzwanie utartemu twierdzeniu, że okazjonalne palenie marihuany nie jest związane z jakimikolwiek konsekwencjami zdrowotnymi” - komentuje Hans Breiter, profesor psychiatrii i zachowania na Uniwersytecie Northwestern.
Podsumowując. Marihuana źle wpływa na zdolności intelektualne i obniża iloraz inteligencji. Upośledza funkcjonowanie układu nagrody i zmienia budowę anatomiczną mózgu. Uczeni ostrzegają, że przyjmowana w dużych dawkach może grozić psychozą. Coraz częściej zdarzają się przypadki śmiertelnego zatrucia konopiami (np. przypadek Gemmy Moss z Wielkiej Brytanii). Opowieści o tym, że popalanie „trawki” nie szkodzi możemy więc odłożyć na zawsze do lamusa.
red. Magdalena Habuz


sciencedaily.combiotechnologia.pl


Guest
Karalność hodowli konopi na własny użytek ma badać Trybunał Konstytucyjny, który przyjął skargę konstytucyjną skazanego
za to mężczyzny. Prokuratura Generalna chce uznania konstytucyjności takiego karania i odrzuca parareligijne argumenty skargi.
Jak wynika z dokumentów na stronie internetowej TK, w 2011 r. policja znalazła u skarżącego (określanego
jako Ł.P.) uprawę konopi oraz susz ich ziela, czyli marihuanę. W 2012 r. sąd skazał go za to na więzienie
w zawieszeniu.
Skarga P. kwestionuje przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które przewidują do 3 lat więzienia
za posiadanie środków odurzających i uprawy konopi. Uznając te kary za "nadmiernie dolegliwe",
P. wniósł o uznanie je za sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami prawa do prywatności,
wolności sumienia i wyznania, prawa do ochrony zdrowia oraz zakazu nieludzkiego traktowania.
W skardze podkreślono, że P. zażywał sam produkty swej hodowli. Zdawał on sobie sprawę z karalności tego,
ale "nie mógł zgodnie z własnym sumieniem i poczuciem godności przestrzegać takiego zakazu, ponieważ wiadome mu było od dawna, że zakaz ten nie ma podstaw racjonalnych". Zdaniem P. nie można karać
za złamanie prawa w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Jak pisano, sąd uznał P. za uzależnionego,
nie uwzględniając, że czyn był związany z osobistym użytkiem.
Według skargi "marihuana nie jest silnie uzależniającym narkotykiem, ma też stwierdzone właściwości lecznicze", a "konopie stanowią znacznie mniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia publicznego, niż dostępne w legalnym obrocie, silnie uzależniające tytoń i alkohol". Dodano, że zakaz uprawy konopi na własny użytek wymusza zaopatrywanie się potrzebujących na czarnym rynku, co zwiększa zagrożenie substancjami zanieczyszczonymi
i stwarza silne ekonomiczne bodźce dla przestępców.
Według skargi osoby potrzebujące zmuszone są popełniać przestępstwo; alternatywą jest tylko wyjazd
do państw, gdzie konopie są legalne.
Zdaniem skarżącego palenie marihuany "to również forma rytuału mającego charakter religijny tj. dotyczący zgodnego z własnym sumieniem pojmowaniem istoty człowieka we wszechświecie i korzystania z daru od bogów, jakim jest roślina konopi". P. twierdzi, że "udział w obrzędzie spożywania marihuany zasługuje na taką samą ochronę jak np. spożywanie wina w kościele katolickim".
Zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand wniósł, by TK uznał zaskarżone przepisy za zgodne
z konstytucją. Według niego kary za posiadanie marihuany i uprawy konopi są dopuszczalne, bo ma to na celu ochronę zarówno zdrowia publicznego, jak i jednostki. - Wszystkie środki i substancje, o których mowa,
a zatem i marihuana, zarówno uzależniają, jak i są szkodliwe dla życia i zdrowia. Ich używanie prowadzi do autodestrukcji jednostki i degradacji społeczeństwa - oświadczył Hernand.
Bez znaczenia dla odpowiedzialności karnej pozostaje cel sprawcy - niezależnie czy chodzi o jego własne potrzeby, czy też czysto handlowe - podkreślił. Dodał, że jest prawna możliwość umarzania postępowania karnego wobec sprawców posiadających nieznaczne ilości środków odurzających na własny użytek.
Hernand odrzucił odwołanie się P. do zasad wolności sumienia i wyznania. Według niego religia, jako system wierzeń i praktyk, manifestuje się nie tylko w wymiarze doktrynalnym i w sferze duchowości indywidualnej. Nieodłącznymi jej elementami są także czynności religijne (rytuały, obrzędy, kulty) oraz określona sfera społeczno-organizacyjna, rozumiana jako wspólnota wiernych. - Interpretowane w tych kategoriach, indywidualnie głoszone i uzewnętrzniane przez skarżącego poglądy nie stanowią praktyk religijnych - dodał Hernand.
Podkreślił, że "istota religii w ujęciu konstytucyjnym, co wprost potwierdza preambuła ustawy zasadniczej, sprowadza się do wyznawania, głoszenia i uzewnętrzniania jedynie pozytywnych wartości,
w tym etycznych i moralnych, a zatem takich, które w swej istocie nie są sprzeczne z innymi uniwersalnymi wartościami konstytucyjnymi". Tymczasem w sprawie P. "uzewnętrznienie światopoglądu skarżącego sprowadza się m.in. do używania niewątpliwie szkodliwego dla życia i zdrowia środka odurzającego jako elementu kultu".
Hernand napisał też, że trudnością w jednoznacznym sklasyfikowaniu marihuany pod kątem jej faktycznej szkodliwości dla życia i zdrowia jest różnorodność kryteriów ocen oraz brak jednoznacznych wniosków potwierdzonych badaniami empirycznymi. Przyznał, że w kategorii faktu należy traktować "założenie ogólnie pozytywnego (nieodnoszącego się jednak do zachowań osobniczych), ale ograniczonego jedynie do efektów bezpośrednich i wynikających z okazjonalnego używania, wpływu marihuany na ogólne samopoczucie osoby używającej tego środka".
Dodał, że co prawda konopie są stosowane w medycynie, to jednak ich znaczenie jest stosunkowo niewielkie
i generalnie nie wykracza poza sferę badawczą. W wielu krajach (w tym w Polsce) nie są zaś one stosowane jako leki lub środki medyczne.
"Faktem jest jednak również, że długotrwałe i częste używanie marihuany może prowadzić do uzależnienia, pomijając inne konsekwencje natury psychologicznej o podłożu długofalowym, uzależnienie zaś - do ogólnie rozumianej utraty zdrowia, nie wykluczając również utraty życia" - napisał Hernand. Zatem używanie marihuany niesie konkretne ryzyko, którego zniwelowania podjął się ustawodawca, uznając, iż nie może tego pozostawić, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i społecznych, w gestii jednostki.
- Co prawda w gestii takiej pozostaje również szkodliwy dla życia i zdrowia tytoń i alkohol, aczkolwiek ogólny aspekt dopuszczalności używania tych substancji cechują zasadnicze różnice - podkreślił Hernand.

Ocenił, że w kontekście kulturowym alkohol (i w mniejszym zakresie tytoń) cechuje się wielowiekową asymilacją społeczną, podczas gdy marihuanie takiej asymilacji brak, a w ogólnym odczuciu społecznym nie jest ona
do zaakceptowania. - Alkohol pełni także określone funkcje w ramach życia społecznego i tylko w szczególnych sytuacjach (upicie się) ma to negatywny wymiar zdrowotny i społeczny, podczas gdy podstawowym, a de facto jedynym celem używania marihuany, pozostaje odurzenie - oświadczył Hernand.
Zaznaczył, iż - w przeciwieństwie do alkoholu i tytoniu - używanie marihuany rodzi uzasadnione ryzyko sięgnięcia w nieodległej perspektywie po środki silniejsze, czyli "narkotyki twarde". - O ile jednorazowe używanie alkoholu rodzi określone skutki zdrowotne przez kilka, kilkanaście godzin, aż do fazy jego całkowitej eliminacji
z organizmu, o tyle stężenie marihuany w organizmie używającej jej osoby może utrzymywać się przez kilka dni
i upośledzać, w niezamierzony zresztą wówczas sposób, jego funkcje życiowe - podkreślił Hernand.
Dodał, że leczenie i resocjalizacja narkomanów są znacznie trudniejsze i dają słabsze efekty, niż osób nadużywających alkoholu.
Na razie TK nie wyznaczył terminu rozpoznania skargi.


WP.pl


Guest

Układ narkotykowy rozbity

By Guest, in Narkotyki,

Policjanci CBŚ KGP zatrzymali 20 osób podejrzewanych
o współpracę z tzw. gangiem ożarowskim. Członkowie grupy przestępczej trudnili się przemytem i dystrybucją narkotyków oraz produkcją i handlem wyrobami tytoniowymi. Wśród zatrzymanych są m.in. zawodnicy klubów sportowych związanych z walkami MMA. Zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie
zadecyduje sąd.
Śledztwo w sprawie działalności grupy ożarowskiej prowadzone przez Prokuraturę Okręgową i Centralne Biuro Śledcze KGP skutkowało zatrzymaniem kilkudziesięciu członków grup przestępczych z Warszawy i Pomorza zajmujących się przemytem marihuany z Holandii do Polski, obrotem i dystrybucją amfetaminy, uprawą konopi indyjskich oraz produkcją i przemytem wyrobów tytoniowych.
W połowie ubiegłego roku zatrzymano 8 członków grupy z terenu Pomorza. Ostatnie dni to zatrzymanie kolejnych 20 osób. Te zatrzymania to efekt śledztwa dotyczącego działalności grupy ożarowskiej. W trakcie tego śledztwa zebrano materiał, kóry pozwolił na zatrzymanie do tej pory kilkudziesięciu członków grupy ożarowskiej działającej na terenie Warszawy i Mazowsza. Jak wynika z ustaleń, przedstawiciele grupy ożarowskiej od 2005 roku podjęli ścisłą współpracę ze środowiskiem przestępczym z terenu Pomorza. Amfetamina produkowana przez warszawskie grupy przestępcze trafiała na rynek Koszalina i okolic, gdzie była dystrybuowana przez sieć dealerską. Jak wynika z ustaleń, część wyprodukowanych narkotyków przemycana była do Skandynawii.
Mozolna praca śledczych z Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego doprowadziła do zebrania takiego materiału dowodowego, który pozowolił na rozliczenie przestępczej działalności i zakończenie wielololetniej współpracy pomiędzy tymi grupami.
Zatrzymania miały charakter dynamiczny, policjanci z grup specjalnych CBŚ i policyjni antyterroryści wkroczyli
do miejsc zamieszkania zupełnie zaskoczonych przestępców. Wśród zatrzymanych jest 51-letni Mustafa D., obywatel Turcji, prowadzący przestępcze interesy na terenie Holandii oraz Polski, i jak wynika z informacji zebranych w śledztwie, był on organizatorem przemytu znacznych ilości narkotyków. Wśród zatrzymanych jest też czterech mężczyzn, zawodników klubów sportowych biorących udział w walkach MMA oraz dwie osoby poszukiwane listami gończymi.

W trakcie przeszukań na poczet przyszłych kar i roszczeń zabezpieczono mienie o wartości 120 tys.zł.
Zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.


Policja.pl


Guest
Polityka redukcji szkód wychodzi z założenia, że uzależnieni na tym etapie nie biorą dla haju, ale po to by przetrwać następny dzień.
W ramach Europejskiej Konferencji o Redukcji Szkód odwiedziłam centrum leczenia wspomaganego heroiną w Uniwersyteckiej Klinice Psychiatrycznej w Bazylei. Miejsce, które
u nas jest nie do pomyślenia, z powodzeniem funkcjonuje w Szwajcarii od 20 lat.
Trafiają tam pacjenci, u których nie powiodło się standardowe leczenie substytucyjne, czyli zastępowanie narkotyku lekiem. Najciężej uzależnieni od opioidów są z reguły leczeni metadonem lub buprenorfiną, które ułatwiają im codziennie funkcjonowanie bez narkotykowego głodu. Kiedy to „tradycyjne” leczenie (w Polsce wciąż kontrowersyjne i słabo dostępne) zawodzi, uzależnionym podaje się regularne i ściśle wyznaczane dawki czystej heroiny. Podawana w bezpiecznych warunkach, w obecności pielęgniarek i lekarzy, dożylnie lub w tabletkach, staje się po prostu „lekiem”, który ułatwia przeżycie.
Nie, nie jest to imprezowanie i deprawowanie na koszt państwa. Taka polityka redukcji szkód wychodzi
z założenia, że uzależnieni na tym etapie nie biorą dla haju, ale po to by przetrwać następny dzień. Nie ma w tym nic przyjemnego. A dla nas wszystkich jest lepiej, jeśli będzie się to odbywało w bezpieczny sposób.
20 lat istnienia takich punktów pokazuje, że terapia wspomagana heroiną i leczenie substytucyjne właściwie zlikwidowały problem epidemii HIV w Szwajcarii, znacznie zmniejszyły przestępczość i zmniejszyły sam popyt na tę substancję. Heroina już po prostu nie jest cool, z narkotyku symbolizującego kontestację systemu stała się lekiem przyjmowanym w sterylnych warunkach.
Jak to działa? Pacjenci przychodzą dwa razy dziennie po swoją dawkę (dostosowaną do ich potrzeb, z reguły
ok. 200 mg). Ci, którzy radzą sobie lepiej, mogą dostać kilkudniową dawkę do domu (ale ze względu na społeczne postrzeganie heroiny, nie jest to mile widziane). Co piąty pacjent leczy się tutaj co najmniej od 15 lat. Pełne wyleczenie czy abstynencja (osiągalna dla kilku procent pacjentów) nie są celem. Dla pracowników Centrum najważniejsze jest polepszanie jakości życia osób uzależnionych od heroiny. Ok. 40% z nich pracuje.
Są adresatami programów z zakresu pomocy społecznej, które mają na celu reintegrację: znalezienie pracy, domu, sensu życia. W Polsce takie podejście właściwie nie istnieje – „ćpun” ma żyć pod mostem, nie nasz problem, nie za nasze podatki „darmozjad” będzie sobie używał.
Można powiedzieć: no tak, bogatych Szwajcarów na to stać. Ale prawda jest trochę inna: programy redukcji szkód są opłacalne. To nas nie stać, żeby nie rozważać wprowadzenia takich metod leczenia. Szwajcarzy policzyli, że każdy leczony pacjent to 30 euro dziennie oszczędności, głównie na wymiarze sprawiedliwości. Kiedy heroina czy metadon są dostępne za darmo w przychodni, nie trzeba kraść.
Więc nie siedzi się w więzieniu.
Nie jest to oczywiście różowa rzeczywistość, bo wielu pacjentów dodatkowo zażywa kokainę czy benzodiazepinę. Heroina nie jest już modna, ale może być łatwo uzupełniona o inne substancje. Jednak pracownicy Centrum nie udają, że problemu nie ma. W klinice piętro wyżej prowadzą badania, które mają pomóc pacjentom w uzależnieniu krzyżowym (czyli uzależnienia od kilku substancji), na bieżąco starają się diagnozować lokalną scenę narkotykową i przeciwdziałać nowym zagrożeniom. Bo nie wierzą, że narkotyki nagle znikną ze świata,
że je zwalczymy. Ale wierzą, że warto pomagać chorym ludziom w codziennym życiu. Nawet jeśli ma to oznaczać wydawanie heroiny.Narkopolityka.pl


Guest

Hiszpania: kokaina w ananasach

By Guest, in Narkotyki,

Hiszpańska Gwardia Cywilna poinformowała w środę o odkryciu 2,5 t kokainy w kontenerach z ananasami pochodzącymi
z Kostaryki. To jedna z największych takich konfiskat w Hiszpanii jak i w portach Unii Europejskiej.
Operacja doprowadziła do przejęcia 2515 kilogramów narkotyku, który trafił do portu Algeciras, w południowej Hiszpanii - sprecyzowano w komunikacie. 2,5 tony kokainy rozmieszczono w prawie 2,3 tys. pakunków utkniętych pomiędzy owocami.
Gwardia Cywilna podała, że od końca 2012 roku obserwowała wiele osób mających związki
z ewentualnym przemytem narkotyków. Podejrzani założyli przedsiębiorstwo sprowadzające owoce z różnych krajów Ameryki Łacińskiej do Hiszpanii.
Na przedmieściach Madrytu, gdzie znajdował się magazyn firmy importowej, aresztowano 6 ludzi.
W czasie dochodzenia służby skontrolowały wiele kontenerów, ale w żadnym nie stwierdzono narkotyków. Dopiero pod koniec kwietnia funkcjonariusze zostali powiadomieni o pojawieniu się w porcie Algeciras trzech kontenerów z ananasami; w jednym z nich mogła znajdować się znaczna ilość kokainy.
Bliskie związki między Hiszpanią a jej dawnymi koloniami w Ameryce Łacińskiej uczyniły z tego kraju ważny punkt przerzutu kokainy do Europy. W roku 2012 hiszpańska policja przejęła ponad 20 ton kokainy, czyli 41 proc. wszystkich jej dostaw zarekwirowanych w całej Europie.


Money.pl


Guest

Zielonogórski sklep zamknięty

By Guest, in Narkotyki,

Zielonogórscy policjanci przeprowadzili kontrolę w jednym
ze sklepów w momencie dostarczania do niego ponad 200 opakowań tzw. dopalaczy. W związku z tą sprawą zatrzymano trzech mężczyzn. Zatrzymani są mieszkańcami województwa dolnośląskiego. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli ponad 200 kolejnych opakowań zabronionych środków, które znajdowały się na terenie sklepu.
Handlarze dopalaczami łączą różnorodne środki, zazwyczaj bardzo niebezpieczne dla młodych osób. Zagrożeniem jest również fakt, że lekarze nie mając informacji jakiego rodzaju substancja została zażyta, nie potrafią jednoznacznie określić, jakie działania należy podjąć dla ratowania życia człowieka, który zażył taki środek.
Sprzedawcy handlują „dopalaczami” również za pośrednictwem portali internetowych. Oferowane specyfiki nazywają egzemplarzami kolekcjonerskimi, określają jako środek pochłaniający wilgoć, odświeżacz powietrza, substrat środków czyszczących itp. Na opakowaniach nie ma składu tych preparatów, co jest podwójnie niebezpieczne dla zażywających te środki.
Zgodnie z polskim prawem każdy, kto wytwarza lub wprowadza do obrotu tzw. środek zastępczy (o działaniu psychoaktywnym), podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 tys. zł do 1 mln zł.
Wobec zatrzymanych osób toczą się czynności procesowe.


wPolityce.pl


Guest

Krzaki w rękach policji

By Guest, in Narkotyki,

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Kielcach zlikwidowali w Radomiu trzy plantacje konopi indyjskich. Łącznie zabezpieczyli blisko 600 sadzonek konopi indyjskich, około pół kilograma suszu ziela marihuany, a także specjalnie urządzenie wykorzystywane do uprawy roślin. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mieszkańców Radomia w wieku od 34 do 48 lat oraz 55-latka z Kielc. Grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Cała sprawa prowadzana jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
W realizację tej sprawy zaangażowani byli policjanci z Kielc: kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową, funkcjonariusze wydziału kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, technicy kryminalistyki, policjanci laboratorium kryminalistycznego, a także antyterroryści.
To właśnie żmudna praca operacyjna kryminalnych zwalczających przestępczość narkotykową i zebrany przez nich materiał dowodowy pozwolił na to, że w poniedziałek w Radomiu świętokrzyscy antyterroryści weszli na teren trzech posesji. Po zabezpieczeniu wskazanych miejsc swoje czynności wykonali kryminalni, dochodzeniowcy, funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego i policyjni technicy.
Zabezpieczono blisko 600 sadzonek konopi indyjskich oraz około pół kilograma marihuany. W jednym mieszkań, oprócz sadzonek, policjanci znaleźli też specjalnie przygotowane urządzenie służące do uprawy roślin. Jak mówią śledczy, tego typu urządzenie zostało po raz pierwszy zabezpieczone na terenie naszego kraju.
Szacunkowa wartość narkotycznych roślin to około 800 tysięcy złotych.
Tego samego dnia zatrzymani zostali też trzej mężczyźni, mieszkańcy Radomia: 34-,36- i 48-latek. We wtorek w ręce funkcjonariuszy wpadł 55- letni mieszkaniec Kielc. Wszyscy zatrzymani zamieszani byli w narkotykowy proceder. Usłyszą też zarzut brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Dzisiaj zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie zostanie podjęta decyzja, jakie środki zapobiegawcze będą wobec nich zastosowane. Cała sprawa prowadzana jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach.


Policja.pl


×
×
  • Create New...