Jump to content

Dzień dobry!

Reklama na forum to doskonały pomysł dla Twojego biznesu. Jesteśmy forum, które gwarantuje spory zastrzyk potencjalnych klientów.
Nasze forum dziennie odwiedza około 10 tys. unikalnych użytkowników, w skali miesiąca liczba ta oscyluje w granicach 150 tys. unikalnych użytkowników.

Działy partnerskie są ukryte dla gości, aby je zobaczyć trzeba się zalogować, jeśli chcesz wytestować napisz do nas, udostępniamy konto demo z którego możesz sprawdzić funkcjonalność nim kupisz reklamę!

Dostępne formy promowania się obowiązujące na naszym forum:

 • Baner pod każdym tematem
 • Baner pod każdym postem
 • Dział partnerski
 • Artykuł sponsorowany w Aktualnościach
 • Blog informacyjny
 • Umieszczenie na liście zaufanych sklepów po weryfikacji
 • Wiadomości PM wysyłane do użytkowników, sam targetujesz grupę docelową do której chcesz dotrzeć

Posiadamy również odwiedzających z innych krajów niż Polska. Forum jest wielojęzyczne, wspieramy obsługę użytkowników z Francji, Hiszpanii, Rosji, Niemiec, Norwegii, Anglii. Jeśli jesteś spoza Polski znajdziesz również na forum zagraniczne działy. Dopuszczamy również prowadzenie działów partnerskich w innych językach niż polski.

Zalecamy kompletną reklamę (baner pod każdym tematem, baner pod każdym postem, dział partnerski), to najlepsza forma promocji. Otrzymasz swoje własne podforum w którym będziesz mógł odpisywać klientom, wzbudza to zaufanie do sklepu i poprawia skuteczność sprzedaży.

Wykupując reklamę otrzymujesz również inne bonusy:

 • Ranga sklep (Użytkownicy widzą Cię na liście aktywnych zaznaczonego innym kolorem, wiedzą, że oficjalnie reprezentujesz sklep)
 • Masz możliwość utworzenia swojego klubu do którego możesz zapraszać konkretynych użytkowników (klientów)
 • Możesz pisać dowolną ilość wiadomości prywatnych ze swoimi klientami
 • Możesz w dowolnym miejscu na forum pisać posty co również reklamuje Twój sklep
 • Możesz reklamować swoje produkty w dziale "Testerzy", elitarna grupa testerów z pewnością napędzi koniunkturę
 • Możesz prowadzić swojego bloga, umieszczać informacje na temat sklepu, przestojów, promocji. Inni użytkownicy mogą obserwować Twojego bloga, komentować i oceniać

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami to powinieneś przygotować banery o odpowiednich wytycznych.
Wymiary baneru : 490x35 px (Pasuje do każdego typu reklamy, jeden uniwersalny)
Dodatkowo baner powinien być w formacie gif/jpg/png

Osobiście zalecamy rozszerzenie gif, banery powinny zawierać cenne informacje takie jak czas wysyłki, email kontaktowy, adres sklepu itp.
Posiadamy grafika, który wykona banery na zlecenie.

Jedyna forma płatności to Bitcoin!

Napisz do nas na [email protected]

Pozdrawiamy i liczymy, że zdecydujesz się na współpracę z naszym forum!
Hello!

Forum advertising is a great idea for a Your business. We are a forum that includes a large injection of clients. Our forum is visited by around 10,000 unique users every day, on a scale of a full month as 150k unique users.

Partner subforum are hidden for guests, to see them you need to log in, if you want to test, write to us, we provide a demo account from which you can check the functionality before you buy an ad!

Available forms of advertising in our forum:

 • Banner under every post
 • Banner under every topic
 • Partner subforum
 • Sponsored article in News
 • Information blog
 • Placing on the list of trusted stores after verification
 • PM messages sent to users, you target the target group you want to reach

We also have visitors from countries other than Poland. The forum is multilingual, we support users from Russia, Spain, France, Germany, Norway and England. If you are from outside Poland, you will also find foreign sections on the forum. We also allow partner subforum in languages other than Polish.

We recommend a complete advertisement (banner under every post, banner under every topic, partner subforum), this is the best form of advertising, you will receive your own subforum in which you will be able to write back to customers, it inspires confidence in the store and improves sales efficiency.

Buying an ad you also get other bonuses:

 • Shop rank (Users see you on the active list marked with a different color, they know that you officially represent the shop)
 • You have the option of creating your own club to which you can invite specific users (clients)
 • You can write any number of private messages with your clients
 • You can write posts anywhere in the forum, which also advertises your store
 • You can advertise your products in the "Testers" section, an elite group of testers will certainly drive the boom.
 • You can maintain your blog, post information about the shop, downtime, promotions. Other users can watch your blog, comment and rate it.

If you decide to cooperate with us, you should prepare banner with appropriate guidelines. Partner banner dimensions: 490 x 35px (Suitable for all types of advertising, one universal) In addition, banners should be in gif / jpg / png format

Personally, we recommend the gif extension, banners should contain valuable information such as shipping time, contact email, store address, etc.
We have graphics if You need create baner.

If you are determined to send us banners first, after acceptance we will provide the Bitcoin payment address, after posting your advertisement will become active.

Writte to us at [email protected]

Greetings and we hope that you will decide to cooperate with our forum!

×
×
 • Create New...