Jump to content

Welcome to Dopalamy.com!

You are currently viewing the forum as a guest, you do not have access to the full forum manual and a lot of material that can only be viewed by the registered new forum. Create an account and use a powerful knowledge source! By registering an account, you have a no-logs policy. We do not store private user data.

See what you gain by staying on our forum:

 • The ability to send private messages to other users
 • Participate in the full RC chat news
 • Access to partner subforum, contests, free samples

Don't wait, Sign Up today!


  1. Forum & Portal

   Do you have any suggestions, on how to improve dopalamy.com? Maybe some suggestions, tips or ideas? This is the right place.

   3,760 posts
   197 topics
  2. Contest

   Contests organized on the forum.

   864 posts
   22 topics
  1. English

   Content in English only.

   14 posts
   2 topics
  2. Deutsch

   Inhalt nur auf Deutsch.

   8 posts
   2 topics
  3. Norsk

   Innhold bare på norsk.

   1 posts
   1 topics
  4. Pусский

   Содержание только на русском языке.

   0 posts
   0 topics
   • No posts here yet
  5. Français

   Contenu en français uniquement

   0 posts
   0 topics
   • No posts here yet
  6. Español

   Contenido en español solamente

   0 posts
   0 topics
   • No posts here yet
  1. News Forum

   Department with all the news from the world.

   7,300 posts
   1,049 topics
  2. Legal Aspects

   If you have questions or doubts about the legal status, ask here.

   6,568 posts
   297 topics
  3. Publicist

   A zone for reviews, essays and all longer materials that are your own.

   1,525 posts
   251 topics
  4. Health & Detox

   Do you have health problems? Are you trying to detox? This is the department for you!

   8,316 posts
   583 topics
  5. Questions & Answers

   Here we ask questions on various topics, be sure to select the appropriate category.

   13,962 posts
   1,558 topics
  6. Resistance Movement

   Discussions on the situation between the law and stores.

   1,490 posts
   81 topics
  1. 5,791 posts
   48 topics
  2. 22,074 posts
   207 topics
  3. 123 posts
   18 topics
  4. 5,082 posts
   16 topics
  5. 297 posts
   13 topics
  6. 368 posts
   6 topics
  7. 92 posts
   37 topics
  8. jokerrc.net   (10,927 visits to this link)

   new.gif.9aca4dbc20199d741a784de44fc374ac.gif

  1. Herbal Mixtures

   Melange, Git Roman, Greenway Speedway and other blends.

   6,560 posts
   371 topics
  2. Pills

   Amphibia, fungeez and other pills.

   3,643 posts
   179 topics
  3. Salts

   Hasanova, Miau, Fufu, Lord Koks, Kokolino, etc.

   3,453 posts
   209 topics
  4. Magic Garden

   Etnobotanics forum.

   1,195 posts
   90 topics
  5. Collections

   Show your collection of products.

   1,533 posts
   118 topics
  6. Equipment

   Collectible tools and equipment of users.

   629 posts
   54 topics
  7. Others

   Here you will find drinks, snuffs, tobbacos, mollases, and the everything else that does not fit into the other categories.

   859 posts
   51 topics
  8. Others Shops

   About Shops in Poland and the abroad.

   99,362 posts
   502 topics
  1. Pharmacy

   Drugs not classified below.

   920 posts
   78 topics
  2. Depressant

   Alcohols, benzodiazepines, opiates, opioids etc.

   3,093 posts
   107 topics
  3. Empathogens & Euphorias

   3-MMC, 6-APB, etc.

   5,411 posts
   106 topics
  4. Cannabinoids

   JWH-xxx, HU-xx, AMxxx, etc.

   2,999 posts
   104 topics
  5. Psychodelics & Dissociatives

   4-AcO-DMT, MXE, 4-HO-MiPT, etc.

   2,959 posts
   104 topics
  6. Stimulants

   HEX-EN, MPA, 4-FMA, etc.

   4,847 posts
   135 topics
  7. Kitchen

   Smoking methods, production of herbal blends etc.

   1,583 posts
   51 topics
  8. Science Publications

   Scientific works about drugs.

   124 posts
   19 topics
  1. 3 posts
   2 topics
  1. 479 posts
   25 topics
  1. Hyde-Park

   Conversations about everything, about stores, about legal highs, Any topics accepted.

   27,059 posts
   1,208 topics
  2. Trip Reports

   Description of your Dreams, fantasy, interested experiences.

   2,605 posts
   335 topics
  3. Friendship Help

   Do you have a problem with something? Would you like someone to help you, explain the issue humanly?

   1,558 posts
   196 topics
  4. Graphics

   Show off your graphics here or indulge in ours.

   474 posts
   26 topics
  5. Theories & Thoughts

   Did you come up with any interesting theory? You want to share your thoughts with us.

   1,504 posts
   64 topics
  6. Informatics

   Advice and questions about functioning and security.

   475 posts
   35 topics
  7. Forum Games

   Kill time by having fun with other forum users in famous forum games!

   9,028 posts
   31 topics
  8. Culinary Recipes

   Do you have your own proven way to gastro?

   775 posts
   90 topics
 1. Bin

  1. Bin

   The trash from the board.

   12 posts
   2 topics
 • Recent Status Updates

  • SztywnyMisza

   Jak nie jebiesz opiowraka to dopadnie Cię padaka
   · 0 replies
  • Nafukany Albatross

   Siema mordy😜  chciałbym przeprosić  za moje nie przemyślane stare  posty po pijaku. Sam jak teraz czytam stare posty to aż zdziwiony jestem jak mogłem pisać takie pierdoły.... Pisałem coś z dupy co  nie miało nieraz  z wiazku z tematem  i mi głupio.  Będę teraz starał się myśleć nad tym co pisze. 
   Nikt mnie nie zmusił do tej wiadomości czy przeprosin po prostu miałem chcec to napisac choć i tak mam w dupie opinie internetowa wirtualnego świata elko 😜
   · 0 replies
  • GlasShanD

   Kondoniaro @gonzo vel @CRM ewidentnie piecze cie kukiel co kwzdy wie i cie jebie zakuty łbie.
   Nie masz życia jesteś jebanym zerem chociaż i do tej cyfry daleko ci pusta ruro. 
   Obyś kondonie zdychal i nie mógł zdechnąć. 
   Buziaczki każdy twój minusik to kolejna pyta ci w pysk hahaaaaaa
   · 14 replies
  • Nafukany Albatross

   Chcę być tam, gdzie tylko zechcę
   I żyć tak jak Hugh Hefner
   I pić tak najlepszego szampana
   Wysmażyć se grama na plaży Copacabana 
    
   (Choć nie jaram 5 lat  to na Copacabana bym chętnie zajarał) 
    
    
    
    
   · 0 replies
 • Blog Entries

  • By |Pazyfea|TesterHexen'a in Wszystko co powinieneś wiedzieć!
      0
   W ramach Zintegrowanego Centrum Redukcji Szkód przy ul. Krakowskiej 19 niebawem powstanie hostel readaptacyjny dla osób bezdomnych podejmujących leczenie ambulatoryjne.
   Oferta lecznicza, rehabilitacyjna i socjalna Krakowa i województwa małopolskiego dla osób uzależnionych od narkotyków, choć zróżnicowana i bogata, zawiera istotną lukę. Brakuje odpowiednich rozwiązań dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie, którzy oprócz problemów związanych z uzależnieniem znajdują się w kryzysie bezdomności.
   Mogą oni ewentualnie liczyć na miejsce w noclegowni dla czynnie uzależnionych, ale jest ona miejscem nieadekwatnym do ich sytuacji, w praktyce oznacza to, że ktoś, kto utrzymuje abstynencję i stara się powrócić do trzeźwości przebywa w otoczeniu osób nadużywających środków psychoaktywnych. Stanowi to element wysokiego ryzyka i często prowadzi do złamania warunków terapii takich, jak abstynencja. Jedyny istniejący hostel dla osób wychodzących z uzależnienia jest zlokalizowany w Wieliczce i stanowi zaplecze dla pacjentów kończących leczenie w ośrodkach stacjonarnych.
   Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Poradnia MONAR w Krakowie podjęła działania zmierzające do uruchomienia hostelu readaptacyjnego dla bezdomnych osób będących w trakcie leczenia i terapii. Wstępnie szacuje się, że grupa ta będzie wynosić ok. 30 do 40 osób (szacunki Poradnia MONAR opiera o analizę aktualnych danych spośród pacjentów Poradni przy św. Katarzyny i klientów Drop-in).
   Hostel będzie prowadzony w paradygmacie redukcji szkód i będzie adresowany do osób będących w trwałym kryzysie bezdomności z terenu miasta Krakowa (a także ościennych powiatów), pełnoletnich, uzależnionych od substancji innych niż alkohol (F.11 – F.19), będących w trakcie leczenia uzależnienia narkotykowego prowadzonego w warunkach ambulatoryjnych (również w trakcie terapii substytucyjnej). Projekt będzie oferował tym osobom docelowo do sześciu miejsc całodobowego pobytu. Nabór do hostelu będzie dokonywany (na podstawie indywidualnych zgłoszeń) przez 3 osobową komisję złożoną z kierownika i 2 innych pracowników Poradni MONAR w Krakowie.
   Pobyt w hostelu będzie obwarowany warunkami stwarzającymi odpowiednie otoczenie terapeutyczne i gwarantującymi zapewnienie porządku (m.in. zakaz spożywania alkoholu i narkotyków, jak również zakaz przebywania pod wpływem tych substancji). W zakres oddziaływań, poza zaoferowaniem dachu nad głową, wchodzi system wsparcia i motywacji do utrzymywania się w leczeniu, aktywizacji zawodowej i podejmowania aktywności zarobkowej, a także formowanie postaw pozwalających klientowi wrócić do pełnienia podstawowych ról społecznych. Każdy z mieszkańców będzie pod opieką pracownika, którego zadaniem będzie przede wszystkim dawanie wsparcia psychologicznego oraz asystowanie zarówno w sprawach administracyjno-prawnych, jak i mniej formalnych (np. związanych z nawiązaniem kontaktów z rodziną).
   Okres pobytu jednej osoby w hostelu będzie wynosił maksymalnie do 12 miesięcy, a co kwartał będą oceniane postępy mieszkańca hostelu w zakresie terapii i osiągania samodzielności społecznej oraz ekonomicznej. Ocena ta będzie miała wpływ na przedłużanie kontraktu o kolejny kwartał.
   Obecnie Poradnia MONAR jest na etapie adaptacji, remontów i wyposażania lokalu. Z uwagi na brak zapewnionych środków finansowych na bieżący rok, chcą dokonać tego w oparciu o jak najskromniejszy budżet – wykorzystując zasoby własne, pomoc instytucji i osób prywatnych, jak i pracę wolontaryjną członków Stowarzyszenia MONAR (współpraca z Domem MONARU w Krakowie-Pleszowie).
   Na potrzeby planowanego projektu z zasobów Gminy Kraków został wynajęty lokal na 2 piętrze w kamienicy przy ulicy Krakowskiej 19. Na parterze tego budynku mieści się prowadzony od 4 lat projekt zintegrowanego centrum redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków (Drop-in) i biuro Poradni MONAR w Krakowie. Lokal ma powierzchnię 90m2 (choć rozstawienie pomieszczeń w tzw. amfiladzie nie pozwala wykorzystywać lokalu w sposób optymalny, adekwatny do metrażu).
   Przewidywana data otwarcia hostelu DROP-UP – listopad 2020.


  • By |Pazyfea|TesterHexen'a in Wszystko co powinieneś wiedzieć!
      0
   W ramach Zintegrowanego Centrum Redukcji Szkód przy ul. Krakowskiej 19 niebawem powstanie hostel readaptacyjny dla osób bezdomnych podejmujących leczenie ambulatoryjne.
   Oferta lecznicza, rehabilitacyjna i socjalna Krakowa i województwa małopolskiego dla osób uzależnionych od narkotyków, choć zróżnicowana i bogata, zawiera istotną lukę. Brakuje odpowiednich rozwiązań dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie, którzy oprócz problemów związanych z uzależnieniem znajdują się w kryzysie bezdomności.
   Mogą oni ewentualnie liczyć na miejsce w noclegowni dla czynnie uzależnionych, ale jest ona miejscem nieadekwatnym do ich sytuacji, w praktyce oznacza to, że ktoś, kto utrzymuje abstynencję i stara się powrócić do trzeźwości przebywa w otoczeniu osób nadużywających środków psychoaktywnych. Stanowi to element wysokiego ryzyka i często prowadzi do złamania warunków terapii takich, jak abstynencja. Jedyny istniejący hostel dla osób wychodzących z uzależnienia jest zlokalizowany w Wieliczce i stanowi zaplecze dla pacjentów kończących leczenie w ośrodkach stacjonarnych.
   Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Poradnia MONAR w Krakowie podjęła działania zmierzające do uruchomienia hostelu readaptacyjnego dla bezdomnych osób będących w trakcie leczenia i terapii. Wstępnie szacuje się, że grupa ta będzie wynosić ok. 30 do 40 osób (szacunki Poradnia MONAR opiera o analizę aktualnych danych spośród pacjentów Poradni przy św. Katarzyny i klientów Drop-in).
   Hostel będzie prowadzony w paradygmacie redukcji szkód i będzie adresowany do osób będących w trwałym kryzysie bezdomności z terenu miasta Krakowa (a także ościennych powiatów), pełnoletnich, uzależnionych od substancji innych niż alkohol (F.11 – F.19), będących w trakcie leczenia uzależnienia narkotykowego prowadzonego w warunkach ambulatoryjnych (również w trakcie terapii substytucyjnej). Projekt będzie oferował tym osobom docelowo do sześciu miejsc całodobowego pobytu. Nabór do hostelu będzie dokonywany (na podstawie indywidualnych zgłoszeń) przez 3 osobową komisję złożoną z kierownika i 2 innych pracowników Poradni MONAR w Krakowie.
   Pobyt w hostelu będzie obwarowany warunkami stwarzającymi odpowiednie otoczenie terapeutyczne i gwarantującymi zapewnienie porządku (m.in. zakaz spożywania alkoholu i narkotyków, jak również zakaz przebywania pod wpływem tych substancji). W zakres oddziaływań, poza zaoferowaniem dachu nad głową, wchodzi system wsparcia i motywacji do utrzymywania się w leczeniu, aktywizacji zawodowej i podejmowania aktywności zarobkowej, a także formowanie postaw pozwalających klientowi wrócić do pełnienia podstawowych ról społecznych. Każdy z mieszkańców będzie pod opieką pracownika, którego zadaniem będzie przede wszystkim dawanie wsparcia psychologicznego oraz asystowanie zarówno w sprawach administracyjno-prawnych, jak i mniej formalnych (np. związanych z nawiązaniem kontaktów z rodziną).
   Okres pobytu jednej osoby w hostelu będzie wynosił maksymalnie do 12 miesięcy, a co kwartał będą oceniane postępy mieszkańca hostelu w zakresie terapii i osiągania samodzielności społecznej oraz ekonomicznej. Ocena ta będzie miała wpływ na przedłużanie kontraktu o kolejny kwartał.
   Obecnie Poradnia MONAR jest na etapie adaptacji, remontów i wyposażania lokalu. Z uwagi na brak zapewnionych środków finansowych na bieżący rok, chcą dokonać tego w oparciu o jak najskromniejszy budżet – wykorzystując zasoby własne, pomoc instytucji i osób prywatnych, jak i pracę wolontaryjną członków Stowarzyszenia MONAR (współpraca z Domem MONARU w Krakowie-Pleszowie).
   Na potrzeby planowanego projektu z zasobów Gminy Kraków został wynajęty lokal na 2 piętrze w kamienicy przy ulicy Krakowskiej 19. Na parterze tego budynku mieści się prowadzony od 4 lat projekt zintegrowanego centrum redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków (Drop-in) i biuro Poradni MONAR w Krakowie. Lokal ma powierzchnię 90m2 (choć rozstawienie pomieszczeń w tzw. amfiladzie nie pozwala wykorzystywać lokalu w sposób optymalny, adekwatny do metrażu).
   Przewidywana data otwarcia hostelu DROP-UP – listopad 2020.


  • By |Pazyfea|TesterHexen'a in Informacje
      0
   Bez zaskoczenia zakończył się przetarg na nowe kombinezony dla policyjnych kontrterrorystów. Tak jak pisał InfoSecurity24.pl w połowie sierpnia, policja zdecydowała się na ofertę złożoną przez toruńską spółkę Kreator. Warto przypomnieć, że to jedyna propozycja jaka pojawiła się w postepowaniu, więc KGP nie miała zbyt dużego wyboru.

   Link do oryginału
  • By |Pazyfea|TesterHexen'a in Informacje
      0
   Spółka Works 11 złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawy 18 000 szt. ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 75 ml - poinformowała Komenda Główna Policji. 

   Link do oryginału
  • By |Pazyfea|TesterHexen'a in Informacje
      0
   18 września w ramach akcji 'Road Safety Days' prowadzone będą kaskadowe pomiary prędkości. Ci kierowcy, którzy nagminnie ignorują przepisy, nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową – ostrzega Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

   Link do oryginału
 • Last Topics

 • Twoje kluby

 • Who's Online   14 Members, 0 Anonymous, 161 Guests (See full list)

 • Load More
  You don't have permission to chat.
 • Member Statistics

  31,157
  Total Members
  427
  Most Online
  BananCk
  Newest Member
  BananCk
  Joined

Tags

Dopalamy.com


dopalacze sklepy, opinie o sklepach z dopalaczami, sklepy z dopalaczami, dopalacze sklepy internetowe, dopalacze sklep internetowy, dopalacze sklep, gdzie kupić dopalacze, research chemicals, research chemicals shop, research chemicals opinions, research chemicals reviews, buy research chemicals, buy research chemicals online, kopen research chemicals, winkel research chemicals, Meningen research chemicals, beoordelingen research chemicals, kaufen research chemicals, Geschäft research chemicals, Meinungen research chemicals, Bewertungen research chemicals, comprar research chemicals, tienda research chemicals, comentarios research chemicals, opiniones research chemicals, 3-CMC, 4-CMC, 4-CEC, 3-CEC, 4-MMC, 4-EMC, 4-MEC, 3-MMC, 3-MEC, alfa-PVP, alpha-PVP, α-PVP, HEX-EN, NEH, MDPHP, HEP, NEP, MDPEP, alfa-pihp, alpha-pihp, alfa-php, alpha-php, a-PVT, pentedron,

Main

helpful links


Chatbox Clubs Calendar Ranking

Important Links

Most Important Links


News Chat unban Rank Advertisement Hall of Fame

Staff Team

List With Staff Members


×
×
 • Create New...